วารสาร/บทความ

วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
- | Oct 01, 2015
การรักษาโรคลมพิษเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อยาต้าน ฮิสตามีน ,การรักษาโรคปอดบวม ,ภาวะเปราะบางและภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ,การควบคุมโรคเบาหวานและการคัดกรองภาวะ แทรกซ้อนจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมาฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
- | Jul 01, 2015
ยาละลายลิ่มเลือดแบบใหม่ และการเลือกใช้อย่าง เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ, การบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง, การใช้ calcimimetics ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีภาว ะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูงชนิดทุติยภูมิฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
- | Apr 01, 2015
การใช้ยาต้านเกร็ดเลือดในโรคหลอดเลือดสมองและภาวะ สมองขาดเลือดชั่วขณะ ,Sitafloxacin: ยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนตัวใหม่ในการรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ,ภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดในขณะที่มีประจำเดือนฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
- | Jan 01, 2015
การใช้สังกะสีในเวชปฏิบัติ,การตั้งเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยกลุ่มอาการหายใจลำบากฉับพลัน,สารชีววัตถุคล้ายคลึงในทางรูมาติกฯ

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ