วารสาร/บทความ

โรค linear IgA bullous dermatosis ที่เกิดจากยา vancomycin:รายงานผู้ป่วย 1 ราย
สุธีรพร เชาว์วัฒนาพานิช, เจริญ ชุญหกาญจน์, สิทธิชัย คุณะวัฒนกุล, นราชัย จุฬานนท์ | Jan 01, 2018
Linear IgA bullous dermatosis (LABD) เป็นโรคตุ่มน้ำที่มีความผิดปกติต่อภูมิคุ้มกันของตัวเองที่พบได้น้อย สามารถเกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุหรือเกิดจากยา...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ