วารสาร/บทความ

โรคมะเร็งไตระยะแพร่กระจายในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต: รายงานผู้ป่วย 1 ราย
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article พีระวัฒน์ ศรีงาม, กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์, จาริญญ์ จินดาประเสริฐ | Jul 01, 2018
การปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการ เสียชีวิตที่พบได้บ่อยเป็นอันดับที่สองรองจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต...
Janus Kinase ในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ / Recent advances สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ | Jul 01, 2018
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองที่ทำให้เกิดเยื่อบุข้ออักเสบเรื้อรัง ส่วนหนึ่งของพยาธิกำเนิดโรคเป็น ผลมาจากการทำงานอย่างซับซ้อนของระบบภูมิคุ้มกัน...
ความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็กที่มีการกลายพันธุ์ของ epidermal growth factor receptor
จาริญญ์ จินดาประเสริฐ | Jul 01, 2017
การรักษามะเร็งปอดระยะแพร่กระจายได้มีการพัฒนาอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การค้นพบการกลายพันธุ์ของ epidermal growth factor receptor (EGFR)...
ภาวะพิษต่อไตที่เกิดจากยาเคมีบำบัดและยามุ่งเป้า
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article อัญมณี ลาภมาก, กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Jan 01, 1753
ความผิดปกติของไตและอิเล็กโทรไลต์เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากยารักษามะเร็งหลายชนิดทั้งยาเคมีบำบัดและยามุ่งเป้า นอกจากนี้ไตเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่ขจัดยาออกจากร่างกายดังนั้นภาวะไตวายจึงทำให้การขจัดยาและเมแทบอลิซึมของยาลดลงซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดพิษในร่างกายได้ ยารักษามะเร็งหลายชนิดทำให้เกิดความผิดปกติของโกลเมอรูลัส หลอดไตฝอย และหลอดเลือดขนาดเล็กในไตโดยแสดงลักษณะทางคลินิกได้ตั้งแต่มีการเพิ่มขึ้นของระดับครีเอตินินในเลือด ความผิดปกติของสมดุลอิเล็กโทรไลต์ และภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันซึ่งอาจมีความรุนแรงจนถึงขั้นต้องได้รับการล้างไต การติดตามการทำงานของไตและการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนทางไตอย่างทันท่วงทีจะช่วยให้ผู้ป่วยมีผลลัพธ์ทางคลินิกที่ดีขึ้นในระยะยาวได้

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ