วารสาร/บทความ

อะแคนโทสิสนิกริแคนที่เกิดจากกลุ่มอาการ พารานีโอพสาติกของมะเร็งกระเพาะอาหาร : รายงานผู้ป่วย 1 ราย
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article ภาสุ หาญตระกูล, เจริญ ชุณหกาญจน์, นราชัย จุฬานนท์, สุธีรพร เชาว์วัฒนาพานิช | Apr 01, 2019
อะแคนโทสิสนิกริแคน (acanthosis nigricans) เป็นอาการแสดงทางผิวหนังและเยื่อบุของร่างกายที่ผิวหนังมี ลักษณะหนาตัวขึ้นเป็นปื้นสีดำตามตำแหน่งต่างๆ ของร่างกาย...
Acid-Base and Electrolyte Teaching Case: Malignant Hypercalcemia Secondary to a Hepatocellular Carcinoma
ณภาภัช มุ่งวัฒนา(1), กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์(2) | Jan 01, 2016
ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ถึงร้อยละ 20-30 ของผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งสัมพันธ์กับการพยากรณ์ โรคที่ไม่ดี1-3 ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงจากโรคมะเร็งเกิดขึ้นได้จาก 4 กลไก ได้แก่...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ