วารสาร/บทความ

การตายดี วิถีที่เลือกได้
มัญชุมาส มัญจาวงษ์, ปณิตา ลิมปะวัฒนะ | Jan 01, 2018
ถึงแม้ว่าการตายเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของมนุษย์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนปรารถนาที่จะตายโดยปราศจาก ความทุกข์ทรมาน และ ตายดี ในปัจจุบันยังไม่มีคำจำกัดความของ การตายดี ที่เป็นสากล เนื่องจากความหมายของ การตายดี...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ