วารสาร/บทความ

ผลสำเร็จของการใส่สายล้างไตช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน ประสบการณ์ จากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article วทัญญู พาราพิบูลย์, พัชรพล ชูวงศ์โกมล, ตรีชฏา จำรัสพันธุ์ | Oct 01, 2018
การใส่สายล้างไตช่องท้องเป็นขั้นตอนแรกของการล้างไตช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน วัตถุประสงค์ของ การศึกษาคือศึกษาผลสำเร็จและภาวะแทรกซ้อนของการใส่สายล้างไตช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลัน...
อัมพฤกษ์ครึ่งล่างเฉียบพลันจากภาวะโปแทสเซียมในเลือดสูง
สิทธิชัย คำใสย์(1), วันทิน ศรีเบญจลักษณ์(2) | Apr 01, 2017
รายงานผู้ป่วยชายไทย อายุ 60 ปี มีโรคประจำตัวเป็นภาวะไตเสื่อมระยะที่ 3 ได้รับยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่ สเตียรอยด์ อีนาลาพริลและสไปโรโนแลคโตน...
ผลสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยที่เกิดพิษชนิดคุกคามต่อชีวิตจากยาเมโธเทรกเซท โดยการฟอกเลือดด้วยตัวกรองชนิดไฮ-ฟลักซ์ร่วมกับการใช้ยาลิวโคเวอรินขนาดสูง
พรรณธิพา ต้นสวรรค์, จิตรานนท์ จันทร์อ่อน, กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์, สุดา วรรณประสาท | Jan 01, 2017
รายงานกรณีผู้ป่วยมะเร็งกระดูกปฐมภูมิชนิดออสติโอซาร์โคมาที่เกิดพิษจากยาเมโธเทรกเซตแบบรุนแรงคุกคามต่อ ชีวิตภายหลังจากได้รับยาเคมีบำบัดสูตรเมโธเทรกเซตขนาดสูงครั้งแรกทำให้ผู้ป่วยเกิดภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน ภาวะ ตับอักเสบ และภาวะกดการทำงานไขกระดูก...
ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหนังแข็งไทยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน
ชิงชิง ฟูเจริญ, อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์, ศิรภพ สุวรรณโรจน์, รัตนวดี ณ นคร | Jul 01, 2016
ผิวหนังเป็นลักษณะทางคลินิกเด่นของโรคหนังแข็ง พยาธิสภาพที่ไตโดยเฉพาะภาวะไตวิกฤต เป็น พยาธิสภาพของอวัยวะภายในที่พบในโรคหนังแข็งที่มีความรุนแรงสูงและเป็นสาเหตุหนึ่งของการเสียชีวิต...
โรคไตอักเสบชนิดแอนติจีบีเอ็ม
กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์(1), ธนชัย แสนลัง(2), สักการ สังฆมานนท์(3) | Jan 01, 2016
ภาวะไตอักเสบรุนแรงเฉียบพลันเป็นภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อให้มี การพยากรณ์โรคที่ดีในระยะยาว บทความนี้เป็นรายงานผู้ป่วยลางคนที่ไม่มีโรคประจำตัวและมาพบแพทย์ด้วยอาการ ไตวายรุนแรง...
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการล้างไต ทางช่องท้อง
Webmaster | Oct 01, 2015
การล้างไตทางช่องท้องเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาในผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพ ไม่คงที่และมีอัตราการตายสูง อย่างไรก็ตาม...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ