วารสาร/บทความ

Asymptomatic Hyperpigmented Papules and Plaques in a Young Male Patient
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Jan 01, 2019
ผู้ป่วยชายอายุ 21 ปี มาพบแพทย์ด้วยมีอาการผื่นสีดำ ไม่คัน จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ มา 2 ดือน ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ...
Asymptomatic Yellowish Plaques on Flexural Area in a Young Patient
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Jul 01, 2018
ผู้ป่วยหญิงอายุ 21 ปี มีรอยโรคผิวหนังที่คอและรักแร้ มา 5 เดือน ไม่เจ็บหรือคัน รอยโรคขยายตัวช้าๆ ไม่มีอาการ อื่นผิดปกติ...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ