วารสาร/บทความ

Asymptomatic Hyperpigmented Papules and Plaques in a Young Male Patient
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Jan 01, 2019
ผู้ป่วยชายอายุ 21 ปี มาพบแพทย์ด้วยมีอาการผื่นสีดำ ไม่คัน จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ มา 2 ดือน ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ...
Asymptomatic Yellowish Plaques on Flexural Area in a Young Patient
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Jul 01, 2018
ผู้ป่วยหญิงอายุ 21 ปี มีรอยโรคผิวหนังที่คอและรักแร้ มา 5 เดือน ไม่เจ็บหรือคัน รอยโรคขยายตัวช้าๆ ไม่มีอาการ อื่นผิดปกติ...
Multiple Asymptomatic Skin Papules on Both Arms and Elbows
รุจิรา ลีธนาภรณ์, สิริพรรณ สังข์มาลา, กัมพล เอี่ยมพนากิจ | Oct 01, 2017
ผู้ป่วยหญิงอายุ 69 ปี มีตุ่มที่ข้อศอกและแขนบริเวณด้านนอกทั้งสองข้างมา 1 ปี ไม่มีอาการเจ็บหรือคัน ไม่มีผื่นบริเวณ อื่น เยื่อบุปาก ตา อวัยวะเพศปกติ เส้นผมและหนังศีรษะปกติ...
มะเร็งผิวหนังลิมโฟมาชนิดทีเซลล์ที่พบรอยย่นบนผิวหนังและแกรนูโลมา
เจริญ ชุณหกาญจน์, กาญจนา จันทร์สูง, สุธีรพร เชาว์วัฒนาพานิช, นราชัย จุฬานนท์ | Jan 01, 2015
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 35 ปี มาด้วยมีผื่นและก้อนที่รักแร้ซ้ายมา 3 ปี มีขนาดโตขึ้นช้าๆ ไม่มีอาการผิดปกติอย่างอื่น ตรวจร่างกายพบผื่นนูนแดงหนาและตุ่มนูนแดงจำนวนมากกระจายบนผื่นร่วมกับพบบริเวณรอยโรคมีลักษณะย่นบริเวณ

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ