วารสาร/บทความ

Chronic Aortic Dissection in Elderly Patient
ภาวะแตกเซาะของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออตาร์ส่วนต้น มักจะมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก แต่บางครั้งผู้ป่วยจะมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป...
อัมพฤกษ์ครึ่งล่างเฉียบพลันจากภาวะโปแทสเซียมในเลือดสูง
รายงานผู้ป่วย สิทธิชัย คำใสย์(1), วันทิน ศรีเบญจลักษณ์(2) | Apr 01, 2017
รายงานผู้ป่วยชายไทย อายุ 60 ปี มีโรคประจำตัวเป็นภาวะไตเสื่อมระยะที่ 3 ได้รับยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่ สเตียรอยด์ อีนาลาพริลและสไปโรโนแลคโตน...
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะกำเริบและมารักษาที่แผนกฉุกเฉินของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
นิพนธ์ต้นฉบับ ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์(1), กมลพร มากภิรมย์(2), สุดฤทัย รัตนโอภาส(3) | Apr 01, 2017
การเกิดภาวะกำเริบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจมีผลจากปัจจัยหลายอย่าง การประเมินปัจจัยเหล่านี้ ได้จะทำให้ทีมสหวิชาชีพสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม...
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอดฉบับปรับปรุงใหม่
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ ไพลิน รัตนวัฒน์กุล | Apr 01, 2017
ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอด เป็นโรคที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ ผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการเจ็บแปล๊บที่หน้าอกขึ้นมาทันที เหนื่อย ไอเป็นเลือด หมดสติ...
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
- | Apr 01, 2017
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอดฉบับปรับปรุงใหม่, การวินิจฉัยและการจัดแบ่งประเภทของโรคหนังแข็ง, มิกซีดีมาโคมา, ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะกำเริบและมารักษาที่แผนกฉุกเฉินของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, อัมพฤกษ์ครึ่งล่างเฉียบพลันจากภาวะโปแทสเซียมในเลือดสูง ฯ
การกลับมารักษาซ้ำโดยมิได้นัดหมายของผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
นิพนธ์ต้นฉบับ แพรว โคตรุฉิน, ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน, ปริวัฒน์ ภู่เงิน, ลัดดาวัลย์ ภักดีราช | Mar 14, 2017
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผู้ป่วยที่กลับมาตรวจซ้ำที่แผนกอุบัติเหตุและ ฉุกเฉินโดยมิได้นัดหมายคือสัญญาณบ่งชี้เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ ซึ่งตรงกับ Trigger tool of Institute of Healthcare Improvement (IHI) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการกลับมาตรวจซ้ำที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมิได้นัดหมายมักก่อให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ต่อผู้ป่วย...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ