วารสาร/บทความ

Multiple Painful Pustulonodules in a Febrile Patient
เจริญ ชุณหกาญจน์ | Apr 01, 2018
ผู้ป่วยชายอายุ 55 ปี มีตุ่มตามตัวและใบหน้ามา 3 เดือน ยังไม่ได้ไปรักษาที่ไหน 1 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล ก้อนโต มากขึ้น เจ็บ และมีไข้ บางจุดมีหนอง...
ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร
สุดฤทัย รัตนโอภาส | Oct 01, 2017
การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร จำนวน 32 คน...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ