วารสาร/บทความ

Janus Kinase ในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ / Recent advances สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ | Jul 01, 2018
โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เป็นโรคแพ้ภูมิตนเองที่ทำให้เกิดเยื่อบุข้ออักเสบเรื้อรัง ส่วนหนึ่งของพยาธิกำเนิดโรคเป็น ผลมาจากการทำงานอย่างซับซ้อนของระบบภูมิคุ้มกัน...
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 4 ฉบับที่ 3
Webmaster | Jul 01, 2018
Janus Kinase ในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์, ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด, แผนการดูแลแบบองค์รวมสำหรับภาวะสมองเสื่อม ฯ
สารชีววัตถุคล้ายคลึงในทางรูมาติก
สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์, อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์, รัตนวดี ณ นคร | Jan 01, 2015
สารชีววัตถุถูกนำมาใช้ในรักษาผู้ป่วยโรคทางรูมาติกที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐานและช่วยทำให้ผู้ป่วย เหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษา...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ