วารสาร/บทความ

การศึกษาลักษณะทางคลินิก การทำงานและสารภูมิต้านทานของเบตาเซลล์ตับอ่อน ในผู้ป่วยที่ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและมีกรดคีโตนคั่ง ในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
นิพนธ์ต้นฉบับ รุ่งนภา ลออธนกุล, ศิริชัย วิวัฒน์โรจนกุล | Jul 01, 2017
ศึกษาลักษณะทางคลินิก การทำงานและสารภูมิต้านทานของเบตาเซลล์ตับอ่อนในผู้ใหญ่ที่ภาวะน้ำตาล ในเลือดสูงและมีกรดคีโตนคั่ง...
ภาวะหน่วยไตอักเสบรุนแรงอย่างรวดเร็วที่เกิดจากสารเชิงซ้อนทางอิมมูนและ แอนตินิวโทรฟิล ไซโตพลาสมิก แอนติบอดีในโรคหนังแข็ง
นิพนธ์ต้นฉบับ กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์(1), ทินกฤต ศศิประภา(2), อนุชา พัวไพโรจน์(3) | Jul 01, 2017
ภาวะไตวิกฤตเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดภาวะไตวายในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ป่วยโรคหนัง แข็งจำนวนหนึ่งที่เกิดภาวะหน่วยไตอักเสบรุนแรงอย่างรวดเร็วจากแอนตินิวโทรฟิล ไซโตพลาสมิก แอนติบอดี...
การติดเชื้อ Ralstonia mannitolilytica ในผู้ป่วยลำไส้สั้นและได้รับสารอาหาร ทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง
นิพนธ์ต้นฉบับ นิธิพัฒน์ สันดุษฎี, อธิบดี มีสิงห์ | Jul 01, 2017
รายงานผู้ป่วย 29 ปี เคยได้รับการผ่าตัดลำไส้เนื่องจากลำไส้ขาดเลือด และได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ มีอาการไข้สูง 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจร่างกายมีไข้...
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะกำเริบและมารักษาที่แผนกฉุกเฉินของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
นิพนธ์ต้นฉบับ ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์(1), กมลพร มากภิรมย์(2), สุดฤทัย รัตนโอภาส(3) | Apr 01, 2017
การเกิดภาวะกำเริบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจมีผลจากปัจจัยหลายอย่าง การประเมินปัจจัยเหล่านี้ ได้จะทำให้ทีมสหวิชาชีพสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม...
การกลับมารักษาซ้ำโดยมิได้นัดหมายของผู้ป่วยแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัย
นิพนธ์ต้นฉบับ แพรว โคตรุฉิน, ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน, ปริวัฒน์ ภู่เงิน, ลัดดาวัลย์ ภักดีราช | Mar 14, 2017
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผู้ป่วยที่กลับมาตรวจซ้ำที่แผนกอุบัติเหตุและ ฉุกเฉินโดยมิได้นัดหมายคือสัญญาณบ่งชี้เหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ ซึ่งตรงกับ Trigger tool of Institute of Healthcare Improvement (IHI) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการกลับมาตรวจซ้ำที่แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมิได้นัดหมายมักก่อให้เกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ต่อผู้ป่วย...
ระบาดวิทยา อาการแสดง และผลลัพธ์ของการรักษาภาวะตะขาบกัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นิพนธ์ต้นฉบับ พญ. มนสิชา นนทคุปต์ พญ.กมลวรรณ เอี้ยงฮง พญ.แพรว โคตรุฉิน นพ.ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน | Jan 01, 2017
ตะขาบสามารถพบได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศเขตร้อน พิษตะขาบมักก่อให้เกิด อาการเฉพาะที่ และยังสามารถทำให้เกิดอาการตามระบบอื่นๆ โดยในประเทศไทยมีรายงานพบอาการแพ้รุนแรงและ มีรายงานการเสียชีวิต...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ