วารสาร/บทความ

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอดฉบับปรับปรุงใหม่
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ ไพลิน รัตนวัฒน์กุล | Apr 01, 2017
ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอด เป็นโรคที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ ผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการเจ็บแปล๊บที่หน้าอกขึ้นมาทันที เหนื่อย ไอเป็นเลือด หมดสติ...
ยาจับฟอสเฟตที่ใช้สำหรับการรักษาภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงในโรคไตเรื้อรัง
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Jan 01, 2017
ภาวะฟอสเฟตในเลือดสูงเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและมีความสัมพันธ์กับอัตราตายที่ สูงขึ้น นอกเหนือจากการจำกัดอาหารที่มีฟอสเฟตสูงและการฟอกเลือดที่เพียงพอแล้ว พบว่า...
สารเสริมชีวนะ
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ วีระเดช พิศประเสริฐ | Oct 01, 2016
สารเสริมชีวนะคือจุลินทรีย์มีชีวิตที่มีประโยชน์ต่อสุขภาวะของมนุษย์ เมื่อบริโภคในปริมาณที่เพียงพอ ปัจจุบันมี ผลิตภัณฑ์หลายชนิดซึ่งมีส่วนผสมของสารเสริมชีวนะ อาทิ อาหาร ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีการศึกษาแสดงถึง...
เกณฑ์ใหม่สำหรับการวินิจฉัยโรคเกาต์
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ | Jul 01, 2016
เกณฑ์ใหม่สำหรับการวินิจฉัยโรคเกาต์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความไวและความจำเพาะในการวินิจฉัยให้มากขึ้นกว่า เดิม และมีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อของเกณฑ์การวินิจฉัย โดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 3 ส่วนที่สำคัญคือ...
การใช้ไขมันในรูปอิมัลชันทางหลอดเลือดดำเป็นยาต้านพิษ
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ สิทธิชัย คำไสย์(1), สุดา วรรณประสาท(2) | Apr 01, 2016
ไขมันในรูปอิมัลชันทางหลอดเลือดดำใช้เป็นสารอาหารในผู้ป่วย แต่ปัจจุบันพบว่าการให้ไขมันในรูปอิมัลชันทาง หลอดเลือดดำเป็นยาต้านพิษ โดยเฉพาะในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากยากลุ่มยาชาเฉพาะที่...
ปัญหาเดิมกับวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่: Glycopyrronium, ยาขยายหลอดลม ประเภท LAMA ชนิดสูดพ่นสำหรับผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ วัชรา บุญสวัสดิ์ | Jan 01, 2016
แนวทางการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในปัจจุบันมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนไปตามควสมเข้าใจข้าใจที่เพิ่มมาก ขึ้น โดยเนื้อหาหลักในบทความฉบับนี้จะกล่าวถึงบทบาทของยาขยายหลอดลมประเภท long-acting muscarinic antagonists (LAMA) ชนิดใหม่...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ