วารสาร/บทความ

มิกซีดีมาโคมา
บทความฟื้นฟูวิชาการ สุรณัฐ เจริญศรี | Apr 01, 2017
มิกซีดีมาโคมาคือภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนชนิดรุนแรง เป็นสาเหตุของการตายที่สำคัญที่สุดในผู้ป่วยพร่องไทรอยด์ ฮอร์โมนแม้จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง...
การวินิจฉัยและการจัดแบ่งประเภทของโรคหนังแข็ง
บทความฟื้นฟูวิชาการ ชิงชิง ฟูเจริญ | Apr 01, 2017
ผิวหนังแข็งเป็นลักษณะเด่นทางคลินิกของโรคหนังแข็ง ผิวหนังแข็งที่พบในโรคหนังแข็งอาจพบได้เฉพาะส่วน หรือพบกระจายทั่วตัว...
ผื่นแพ้ยา: ตอนที่ 1
บทความฟื้นฟูวิชาการ สุธีรพร เชาว์วัฒนาพานิช, เจริญ ชุณหกาญจน์, นราชัย จุฬานนท์ | Jan 01, 2017
ผื่นแพ้ยาเป็นอาการที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไปและผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาล กลไกการเกิดผื่นแพ้ยาแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกัน คือ ชนิดที่ผ่านทางอิมมูนและไม่ผ่านทางอิมมูน...
การช่วยเลิกบุหรี่อย่างง่ายในเวชปฏิบัติทั่วไป
บทความฟื้นฟูวิชาการ สิรภัทร ตุลาธรรมกิจ, สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา | Oct 01, 2016
บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบนับเป็นสารเสพติดที่มีอันตรายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เนื่องจากก่อให้ เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ได้มากถึง 27 โรคตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า...
โรคติดเชื้อแคนดิดาชนิดบุกรุก : ทางเลือกของยาที่ใช้ในการรักษา
บทความฟื้นฟูวิชาการ วันทิน ศรีเบญจลักษณ์, อธิบดี มีสิงห์ | Oct 01, 2016
โรคติดเชื้อราแคนดิดาชนิดบุกรุกเป็นโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางคลินิกในผู้ป่วยที่มีภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำและผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยวิกฤต เนื่องจากมีอัตราตายสูง...
โรคที่มีลักษณะคล้ายโรคหนังแข็ง
บทความฟื้นฟูวิชาการ ชิงชิง ฟูเจริญ, เจริญ ชุณหกาญจน์ | Jul 01, 2016
โรคที่มีลักษณะคล้ายโรคหนังแข็งเป็นภาวะที่พบไม่บ่อย แต่จำเป็นต้องวินิจฉัยแยกโรคจากโรคหนังแข็งเนื่องจาก การรักษาแตกต่างกันและมีความจำเป็นต้องหาโรคร่วมที่เป็นสาเหตุ โรคที่มีลักษณะคล้ายโรคหนังแข็งแบ่งกลุ่ม ตามสาเหตุของโรค ได้แก่...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ