วารสาร/บทความ

Hyperpigmented Indurated Plaques and Nodules in Healthy Patient
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Oct 01, 2019
ผู้ป่วยชายอายุ 48 ปี ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ ไม่ได้กินยาอะไร ประจำ มาพบแพทย์ด้วยมีอาการผื่น ไม่คัน ไม่เจ็บ ที่เท้าและ ขาทั้ง 2 ข้าง เป็นมา 4 เดือน ผื่นขยายมากขึ้นเรื่อยๆ...
Nail Changes in Systemic Diseases
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Oct 01, 2019
การวินิจฉัยโรคเล็บที่ผิดปกติในแต่ละรูปและบอกโรคที่เกี่ยวข้อง
Peeling Skin of Palmoplantar Surface
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Jul 01, 2019
ผู้ป่วยชายอายุ 45 ปี มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง มา 2 ปี ได้รับการรักษาด้วยยา enalapril ไม่มีประวัติได้รับ ยาอื่นๆ...
A Man with Shortness of Breath, Productive Cough and Bizarre Chest Radiography
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge วรวัฒน์ จำปาเงิน, ไพลิน รัตนวัฒน์กุล | Apr 01, 2019
ผู้ป่วยชายไทยอายุ 41 ปี มาด้วยอาการไอมากขึ้นมา 4 วัน ร่วมกับอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก เสมหะสีเขียวข้น หอบเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิม...
Linear Brownish Skin Lesion on Forehead in a Young Male Patient
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Apr 01, 2019
ผู้ป่วยชาย อายุ 26 ปี ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ มาพบ แพทย์ด้วยมีอาการผื่นที่หน้าผาก ขยายมากขึ้นเรื่อยๆ ช้าๆ มา 2 ดือน...
Asymptomatic Hyperpigmented Papules and Plaques in a Young Male Patient
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Jan 01, 2019
ผู้ป่วยชายอายุ 21 ปี มาพบแพทย์ด้วยมีอาการผื่นสีดำ ไม่คัน จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ มา 2 ดือน ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ