วารสาร/บทความ

A Man with Shortness of Breath, Productive Cough and Bizarre Chest Radiography
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge วรวัฒน์ จำปาเงิน, ไพลิน รัตนวัฒน์กุล | Apr 01, 2019
ผู้ป่วยชายไทยอายุ 41 ปี มาด้วยอาการไอมากขึ้นมา 4 วัน ร่วมกับอาการเจ็บคอ มีน้ำมูก เสมหะสีเขียวข้น หอบเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิม...
Linear Brownish Skin Lesion on Forehead in a Young Male Patient
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Apr 01, 2019
ผู้ป่วยชาย อายุ 26 ปี ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ มาพบ แพทย์ด้วยมีอาการผื่นที่หน้าผาก ขยายมากขึ้นเรื่อยๆ ช้าๆ มา 2 ดือน...
Asymptomatic Hyperpigmented Papules and Plaques in a Young Male Patient
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Jan 01, 2019
ผู้ป่วยชายอายุ 21 ปี มาพบแพทย์ด้วยมีอาการผื่นสีดำ ไม่คัน จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ มา 2 ดือน ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ...
Painless Ulcer on the Upper Lip
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Oct 01, 2018
ผู้ป่วยหญิงอายุ 48 ปี มีแผลที่ริมฝีปากบนมา 2 สัปดาห์ ไม่มีแผลในช่องปาก ไม่เจ็บหรือคัน รอยโรคขยายตัวช้าๆ ไม่เคยเป็นมาก่อน...
ภาวะไตวายเฉียบพลันแบบที่ไม่มีปัสสาวะในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์, พิมลรัตน์ เผ่าพงษ์ไพบูลย์, ธีราภรณ์ สัตยมุข, ปาณิบุษย์ วงศ์พรหมเมฆ | Jul 01, 2018
ผู้ป่วยชายไทย อายุ 41 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ภูมิลำเนา จ.ขอนแก่น โรคประจำตัว acute myeloid leukemia with myeloid sarcoma at left orbit ได้รับการวินิจฉัยเมื่อ 3 ปี ก่อนมาโรงพยาบาล...
Asymptomatic Yellowish Plaques on Flexural Area in a Young Patient
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Jul 01, 2018
ผู้ป่วยหญิงอายุ 21 ปี มีรอยโรคผิวหนังที่คอและรักแร้ มา 5 เดือน ไม่เจ็บหรือคัน รอยโรคขยายตัวช้าๆ ไม่มีอาการ อื่นผิดปกติ...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ