วารสาร/บทความ

Chronic Aortic Dissection in Elderly Patient
ภาวะแตกเซาะของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออตาร์ส่วนต้น มักจะมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก แต่บางครั้งผู้ป่วยจะมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป...
Diagnosis and Treatment of Alcoholic Ketoacidosis
สัมนาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Jan 01, 2017
Alcoholic ketoacidosis (AKA) is a common cause of wide anion gap metabolic acidosis in emergency room patients. This is especially true for in alcoholic patients with a recent history of alcoholic binge drinking,...
Acid-Base and Electrolyte Teaching Case A Patient Presenting with Symptomatic Hypomagnesemia and Chronic Diarrhea
สัมนาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์(1), ธนิตา สุทธิชัยมงคล(2) | Jul 01, 2016
ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำรุนแรงเป็นภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์และทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญแก่ผู้ป่วย ได้แก่ อาการชักและภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ นอกจากนี้ยังทำให้เกิด...
Glomerulonephritis Presenting During Pregnancy with Super Morbid Obesity
สัมนาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พรรณธิพา ต้นสวรรค์ | Apr 01, 2016
สิ่งสำคัญที่ใช้แยกสาเหตุภาวะความดันโลหิตสูงในผู้ป่วยตั้งครรภ์คืออายุครรภ์ที่ตรวจพบความดันโลหิตสูงครั้งแรก โดยมีสาเหตุหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ gestational HT, preeclampsia-eclampsia, chronic/preexisting hypertension และ preeclampsia superimposed on chronic HT...
Acid-Base and Electrolyte Teaching Case: Malignant Hypercalcemia Secondary to a Hepatocellular Carcinoma
สัมนาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณภาภัช มุ่งวัฒนา(1), กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์(2) | Jan 01, 2016
ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ถึงร้อยละ 20-30 ของผู้ป่วยมะเร็ง ซึ่งสัมพันธ์กับการพยากรณ์ โรคที่ไม่ดี1-3 ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงจากโรคมะเร็งเกิดขึ้นได้จาก 4 กลไก ได้แก่...
Low complement; C3 and C4 levels in acute nephritic syndrome as atypical clinical features in acute post-streptococcal glomerulonephritis
สัมนาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พรรณธิพา ต้นสวรรค์, สักการ สังฆมานนท์ | Oct 01, 2015
ภาวะไตอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อ streptococcal (post-streptococcal glomerulonephritis: PSGN) เป็นโรคที่พบบ่อยในประเทศกำลังพัฒนา ผู้ป่วยส่วนใหญ่มาด้วยกลุ่มอาการ acute glomerulonephritis...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ