วารสาร/บทความ

แผนการดูแลแบบองค์รวมสำหรับภาวะสมองเสื่อม
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article พัฒน์ศรี ศรีสุวรรณ | Jul 01, 2018
ภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่ทำให้ผู้ป่วยมีการเสื่อมถอยลงของการรู้คิด และความสามารถเชิงปฏิบัติ สองสาเหตุหลักที่เกิดจากความเสื่อมของภาวะสมองเสื่อม คือโรคอัลไซเมอร์...
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article อภิชาติ โซ่เงิน, วรวัฒน์ จำปาเงิน | Jul 01, 2018
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (obstructive sleep apnea) และ ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิด ที่ไม่มีทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น (central sleep apnea syndrome) ถือเป็นภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่พบได้ บ่อย...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ