วารสาร/บทความ

อาการปวดข้อนิ้วมือแบบค่อยเป็นค่อยไปในผู้หญิงวัยกลางคน
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ | Jan 01, 2018
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 58 ปี อาชีพแม่บ้าน ภูมิลำเนา จ.ขอนแก่น ปวดข้อนิ้วมือเป็นๆ หายๆ มานาน ประมาณ 10 ปี มีอาการปวดและ ตึงข้อนิ้วมือส่วนปลายเป็นๆ หายๆ ตอนเช้าบางครั้งกำมือ ยาก...
Shortness of Breath in a Woman with Skin Lesions
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ อ.พญ.ไพลิน รัตนวัฒน์กุล | Jan 01, 2018
ผู้ป่วยหญิง อายุ 26 ปี มาด้วยอาการเหนื่อยมากขึ้นมา 1 ปีก่อนมาโรงพยาบาล มีอาการเหนื่อย เป็นมากขึ้นโดย เฉพาะเวลาออกแรง อาการเหนื่อยค่อยๆ เป็นมากขึ้นเรื่อยๆ มีอาการไอแห้งๆ ร่วมด้วย บางครั้งหายใจมีเสียงวี๊ด...
Multiple Asymptomatic Skin Papules on Both Arms and Elbows
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ รุจิรา ลีธนาภรณ์, สิริพรรณ สังข์มาลา, กัมพล เอี่ยมพนากิจ | Oct 01, 2017
ผู้ป่วยหญิงอายุ 69 ปี มีตุ่มที่ข้อศอกและแขนบริเวณด้านนอกทั้งสองข้างมา 1 ปี ไม่มีอาการเจ็บหรือคัน ไม่มีผื่นบริเวณ อื่น เยื่อบุปาก ตา อวัยวะเพศปกติ เส้นผมและหนังศีรษะปกติ...
A Woman Presenting with Bone Pain and Constipation
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ สุรณัฐ เจริญศรี | Oct 01, 2017
ผู้ป่วยหญิงไทยอายุ 43 ปี ไม่มีโรคประจำตัว มาด้วย อาการอ่อนเพลีย ปวดกระดูกทั่วๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ สะโพกซ้าย เป็นมานาน 2 เดือน ยังเดินได้ปกติ...
Chronic Progressive Low Back Pain with Paraparesis in Elderly Woman
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ | Jul 01, 2017
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 64 ปี อาชีพค้าขาย ภูมิลำเนา จ.อุดรธานี ปวดหลังมานานประมาณ 6 เดือน
Itchy Papules in a Diabetic Patient with Chronic Kidney Disease
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ เจริญ ชุณหกาญจน์ | Jul 01, 2017
ผู้ป่วยหญิงอายุ 50 ปี มีประวัติเป็นโรคเบาหวานและไต เสื่อมจากเบาหวานมา 11 ปี ได้รับการรักษาด้วยยาฉีด insulin, amlodipine และ aspirin ผลเลือดล่าสุด...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ