วารสาร/บทความ

Itchy Blistering Disease with Serpiginous Feature
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ เจริญ ชุณหกาญจน์ | Apr 01, 2017
ผู้ป่วยหญิงอายุ 41 ปี มีผื่นคัน จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ มา 3 สัปดาห์ กินยาแก้แพ้แล้วอาการไม่ดีขึ้น ตรวจร่างกายเป็น...
A Middle-aged Man Presenting with Ptosis and Blurred Vision
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ วันทิน ศรีเบญจลักษณ์ | Jan 01, 2017
ผู้ป่วยชายอายุ 54 ปี มีหนังตาข้างซ้ายตก และเห็น ภาพซ้อน เป็นมากขึ้นมา 1 เดือน ไม่มีไข้ เพิ่งตรวจพบว่าเป็น เบาหวานยังไม่ได้รับการรักษา
Cirrhosis in The Young with New Onset of Parkinsonism
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ นิศา วรสูต, กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ | Jan 01, 2017
ผู้ป่วยชายไทยอายุ 33 ปี มีอาการตัวตาเหลือง ท้องโต ขาบวม 2 ข้าง 3 ปีก่อน ไปพบแพทย์วินิจฉัยเป็นโรคตับแข็ง รักษาโดยรับประทานยา อาการคงที่ 3 เดือนก่อนมา โรงพยาบาลผู้ป่วยมีอาการมือสั่นขณะพัก 2 ข้าง ข้างซ้าย มากกว่าขวา เดินช้าลง ทรงตัวได้ไม่ล้ม...
Abnormal Bleeding in a Young Adult Woman
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ ณัฐติยา เตียวตระกูล | Oct 01, 2016
ผู้ป่วยหญิง อายุ 38 ปี ไม่มีโรคประจำตัว มาด้วยเลือด ออกตามไรฟัน เหนื่อยเพลียและมีไข้ต่ำๆ มา 2 สัปดาห์ 2 วัน ก่อนมาโรงพยาบาลสังเกตว่ามีจ้ำเลือดตามตัวมากขึ้น จึงไป มาโรงพยาบาล ตรวจร่างกายพบ...
Inflammatory Ears in a Facial Diplegia Patient
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ นราชัย จุฬานนท์(1), สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์(2) | Oct 01, 2016
ผู้ป่วยชายไทย อายุ 45 ปี มาพบแพทย์ด้วยอาการปาก เบี้ยว 4 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล และตรวจร่างกายพบ facial diplegia (lower motor neuron type)...
Skin Lesions in Non-ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Patient
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ วิชัย เส้นทอง | Jul 01, 2016
หญิงไทยคู่อายุ 48 ปี มีประวัติเป็นโรคหัวใจขาดเลือด แบบเฉียบพลัน (non-ST-segment elevation myocardial infarction, NSTEMI) และได้รับการผ่าตัด coronary artery bypass graft (CABG) surgery ตั้งแต่อายุ 36 ปี...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ