วารสาร/บทความ

วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 4
วิชาการ - | Oct 01, 2016
สารเสริมชีวนะ,โรคติดเชื้อแคนดิดาชนิดบุกรุก : ทางเลือกของยาที่ใช้ในการรักษา,การช่วยเลิกบุหรี่อย่างง่ายในเวชปฏิบัติทั่วไป,ผลการรักษาและการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรังในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : ประสบการณ์ 5 ปี ฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
วิชาการ - | Jul 01, 2016
การรักษาแนวใหม่สำหรับภาวะโลหิตจางในผู้ป่วย โรคไตเรื้อรังด้วยยากลุ่ม Hypoxia-Inducible Factor (HIF) Stabilizer, เกณฑ์ใหม่สำหรับการวินิจฉัยโรคเกาต์, โรคที่มีลักษณะคล้ายโรคหนังแข็ง, ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหนังแข็งไทยที่มี ภาวะไตวายเฉียบพลัน ฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วิชาการ - | Apr 01, 2016
การใช้ไขมันในรูปอิมัลชันทางหลอดเลือดดำเป็นยาต้านพิษ,เยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอีโอซิโนฟิลิก,ไวรัสซิกา,ผลลัพธ์ของคลินิกโรคหืดอย่างง่ายในโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วิชาการ - | Jan 01, 2016
กลุ่มอาการปวดเฉพาะที่ ,ปัญหาเดิมกับวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่: Glycopyrronium, ยาขยายหลอดลมประเภท LAMA ชนิดสูดพ่น สำหรับผู้ป่วย COPD,โรคไตอักเสบชนิดแอนติจีบีเอ็มฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
วิชาการ - | Oct 01, 2015
การรักษาโรคลมพิษเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อยาต้าน ฮิสตามีน ,การรักษาโรคปอดบวม ,ภาวะเปราะบางและภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ,การควบคุมโรคเบาหวานและการคัดกรองภาวะ แทรกซ้อนจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมาฯ
วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
วิชาการ - | Jul 01, 2015
ยาละลายลิ่มเลือดแบบใหม่ และการเลือกใช้อย่าง เหมาะสมในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ, การบำบัดด้วยออกซิเจนแรงดันสูง, การใช้ calcimimetics ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีภาว ะฮอร์โมนพาราไทรอยด์สูงชนิดทุติยภูมิฯ

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ