วารสาร/บทความ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: เรารู้อะไรบ้าง
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ / Recent advances อิทธิพัทธ์ อรุณสุรัตน์, วันทิน ศรีเบญจลักษณ์, อธิบดี มีสิงห์ | Jan 01, 2020
ในช่วงเดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 มีการรายงานผู้ป่วยปอดติดเชื้อเฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุ บางรายมีอาการรุนแรง ถึงขั้นระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และเสียชีวิต ต่อมาพบว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่...
แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาที่ทันสมัยของโรคปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาล และโรคปอดอักเสบติดเชื้อที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายใจ
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ / Recent advances อภิชาติ โซ่เงิน,อธิบดี มีสิงห์, วรวัฒน์ จำปาเงิน | Jul 01, 2019
โรคปอดอักเสบติดเชื้อในโรงพยาบาล (hospital acquired pneumonia) และโรคปอดอักเสบติดเชื้อที่สัมพันธ์กับ เครื่องช่วยหายใจ (ventilator associated pneumonia) เป็นการติดเชื้อที่พบบ่อยในโรงพยาบาล...
ยาโทลแวปแทนสำหรับผู้ป่วยโรคถุงน้ำในไตชนิดพันธุกรรมเด่น
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ / Recent advances กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Jul 01, 2019
โรคถุงน้้ำในไตชนิดพันธุกรรมเด่นเป็นโรคทางพันธุกรรมที่พบบ่อยที่สุดซึ่งทำให้เกิดโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ในผู้ใหญ่ ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดถุงน้ำในไตนำไปสู่การศึกษาทางคลินิกที่สำคัญหลายการศึกษา การศึกษา TEMPO 3:4 ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2555...
ปอดอักเสบเฉียบพลันชนิดไฟบรินัสและออแกนไนซิ่ง
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ / Recent advances ไพลิน รัตนวัฒน์กุล | Apr 01, 2019
ปอดอักเสบเฉียบพลันชนิดไฟบรินัสและออแกนไนซิ่ง เป็นโรคของเนื้อเยื่อระหว่างถุงลมปอดที่พบได้ไม่บ่อย โดยมี ลักษณะจำเพาะของโรคคือพบไฟบรินสะสมอยู่ภายในถุงลมคล้ายลูกบอล...
ยากลุ่ม Immune Checkpoint Inhibitor และการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ / Recent advances พรรณธิพา ต้นสวรรค์ | Jan 01, 2019
การพัฒนาและผลิตยากลุ่ม immune checkpoint inhibitor (ICI) นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงแนวทางใหม่ในการ รักษาโรคมะเร็ง ปัจจุบันยา ICI ถูกนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นเนื่องจากการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 1-3 ผลการ รักษาโรคดีและมีความปลอดภัยมากกว่ายาเคมีบำบัด...
ความก้าวหน้าในการรักษาโรคเกาต์
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ / Recent advances ประภัสสร อัศวโสตถิ์ | Oct 01, 2018
โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ ระดับกรดยูริกในเลือดที่สูงขึ้นเป็นเวลานานส่งผลให้ มีการตกผลึกเกลือยูเรตในข้อและเนื้อเยื่อต่างๆ และทำให้เกิดการอักเสบขึ้น...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ