วารสาร/บทความ

ยาลดระดับน้ำตาลกลุ่ม SGLT2 inhibitors กับโรคหัวใจล้มเหลว: ทิศทางในอนาคต
บทความก้าวหน้าทางวิชาการ วิชัย เส้นทอง | Sep 17, 2017
ยากลุ่ม sodium glucose co-transporter type 2 (SGLT2) inhibitors เป็นยาลดระดับน้ำตาลกลุ่มใหม่ โดยการศึกษา EMPA-REG OUTCOME พบว่าสามารถลดอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยหัวใจล้มเหลวลงได้ร้อยละ 35...
Chronic Progressive Low Back Pain with Paraparesis in Elderly Woman
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ | Jul 01, 2017
ผู้ป่วยหญิงไทยคู่ อายุ 64 ปี อาชีพค้าขาย ภูมิลำเนา จ.อุดรธานี ปวดหลังมานานประมาณ 6 เดือน
Itchy Papules in a Diabetic Patient with Chronic Kidney Disease
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ เจริญ ชุณหกาญจน์ | Jul 01, 2017
ผู้ป่วยหญิงอายุ 50 ปี มีประวัติเป็นโรคเบาหวานและไต เสื่อมจากเบาหวานมา 11 ปี ได้รับการรักษาด้วยยาฉีด insulin, amlodipine และ aspirin ผลเลือดล่าสุด...
การศึกษาลักษณะทางคลินิก การทำงานและสารภูมิต้านทานของเบตาเซลล์ตับอ่อน ในผู้ป่วยที่ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและมีกรดคีโตนคั่ง ในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
นิพนธ์ต้นฉบับ รุ่งนภา ลออธนกุล, ศิริชัย วิวัฒน์โรจนกุล | Jul 01, 2017
ศึกษาลักษณะทางคลินิก การทำงานและสารภูมิต้านทานของเบตาเซลล์ตับอ่อนในผู้ใหญ่ที่ภาวะน้ำตาล ในเลือดสูงและมีกรดคีโตนคั่ง...
ภาวะหน่วยไตอักเสบรุนแรงอย่างรวดเร็วที่เกิดจากสารเชิงซ้อนทางอิมมูนและ แอนตินิวโทรฟิล ไซโตพลาสมิก แอนติบอดีในโรคหนังแข็ง
นิพนธ์ต้นฉบับ กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์(1), ทินกฤต ศศิประภา(2), อนุชา พัวไพโรจน์(3) | Jul 01, 2017
ภาวะไตวิกฤตเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดภาวะไตวายในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ป่วยโรคหนัง แข็งจำนวนหนึ่งที่เกิดภาวะหน่วยไตอักเสบรุนแรงอย่างรวดเร็วจากแอนตินิวโทรฟิล ไซโตพลาสมิก แอนติบอดี...
การติดเชื้อ Ralstonia mannitolilytica ในผู้ป่วยลำไส้สั้นและได้รับสารอาหาร ทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง
นิพนธ์ต้นฉบับ นิธิพัฒน์ สันดุษฎี, อธิบดี มีสิงห์ | Jul 01, 2017
รายงานผู้ป่วย 29 ปี เคยได้รับการผ่าตัดลำไส้เนื่องจากลำไส้ขาดเลือด และได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำ มีอาการไข้สูง 2 วันก่อนมาโรงพยาบาล ตรวจร่างกายมีไข้...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ