วารสาร/บทความ

ความชุกและปัจจัยสัมพันธ์ต่อการเกิดภาวะไมโครอัลบูมินนูเรียในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article พัลลภ สกุลทองถวิล | Jan 15, 2020
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่พบได้บ่อยและเพิ่มสูงขึ้น การเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะโรคไตจากเบาหวาน เป็นสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตที่สำคัญในผู้ป่วยเบาหวาน...
Asymptomatic Clusters of Crater-like Pits on Forefoot
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Jan 01, 2020
ผู้ป่วยชายอายุ 38 ปี ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ อาชีพทำงาน ออฟฟิศมาพบแพทย์ด้วยมีผื่นที่ฝ่าเท้าทั้ง 2 ข้าง มา 1 เดือน ไม่มีอาการคัน ไม่เจ็บ ไม่มีกลิ่นเหม็น...
Innumerable Hyperpigmented Papules in Adult Patient
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ / Image challenge เจริญ ชุณหกาญจน์ | Jan 01, 2020
ผู้ป่วยหญิงอายุ 41 ปี ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ ไม่ได้กินยา อะไรประจำ มาพบแพทย์ด้วยมีอาการผื่น คันไม่มาก ไม่เจ็บ ที่ลำตัว เป็นมา 2-3 เดือน ผื่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ...
ผื่นบริเวณอัณฑะจากผลข้างเคียงของยา sunitinib: รายงานผู้ป่วย 1 รายและทบทวนวรรณกรรม
นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article ธนชัย แสนลัง, จาริญญ์ จินดาประเสริฐ, สุธีรพร เชาว์วัฒนาพานิช, โกสินทร์ วีระษร, วิเชียร ศิริธนพล | Jan 01, 2020
Sunitinib เป็นยาในกลุ่ม multi-target tyrosine kinase inhibitor เป็นยามาตรฐานเพื่อการรักษามะเร็งที่ไตระยะ แพร่กระจายซึ่งจากงานวิจัยพบว่ามีการรายงานผลข้างเคียงทางผิวหนัง ได้แก่ การอักเสบของผิวหนังบริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า...
ภาวะสูญเสียการรู้คิดเล็กน้อย
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article ปณิตา ลิมปะวัฒนะ, มัญชุมาส มัญจาวงษ์ | Jan 01, 2020
ภาวะสูญเสียความสามารถของสมองเล็กน้อยเป็นภาวะที่อยู่ระหว่างภาวะหลงลืมตามวัยและภาวะสมองเสื่อม ความชุกและอุบัติการณ์ของภาวะนี้พบมากขึ้นเมื่ออายุสูงขึ้น...
ภาวะพิษต่อไตที่เกิดจากยาเคมีบำบัดและยามุ่งเป้า
บทความฟื้นฟูวิชาการ / Review article อัญมณี ลาภมาก, กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์ | Jan 01, 2020
ความผิดปกติของไตและอิเล็กโทรไลต์เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากยารักษามะเร็งหลายชนิดทั้งยาเคมีบำบัดและ ยามุ่งเป้า นอกจากนี้ไตเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่ขจัดยาออกจากร่างกาย...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ