วารสาร/บทความ

Itchy Blistering Disease with Serpiginous Feature
ทดสอบความรู้ด้วยภาพ เจริญ ชุณหกาญจน์ | Apr 01, 2017
ผู้ป่วยหญิงอายุ 41 ปี มีผื่นคัน จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ มา 3 สัปดาห์ กินยาแก้แพ้แล้วอาการไม่ดีขึ้น ตรวจร่างกายเป็น...
Chronic Aortic Dissection in Elderly Patient
ภาวะแตกเซาะของหลอดเลือดแดงใหญ่เอออตาร์ส่วนต้น มักจะมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงมาก แต่บางครั้งผู้ป่วยจะมีอาการแบบค่อยเป็นค่อยไป...
อัมพฤกษ์ครึ่งล่างเฉียบพลันจากภาวะโปแทสเซียมในเลือดสูง
รายงานผู้ป่วย สิทธิชัย คำใสย์(1), วันทิน ศรีเบญจลักษณ์(2) | Apr 01, 2017
รายงานผู้ป่วยชายไทย อายุ 60 ปี มีโรคประจำตัวเป็นภาวะไตเสื่อมระยะที่ 3 ได้รับยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่ สเตียรอยด์ อีนาลาพริลและสไปโรโนแลคโตน...
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะกำเริบและมารักษาที่แผนกฉุกเฉินของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
นิพนธ์ต้นฉบับ ปิยะวรรณ กุวลัยรัตน์(1), กมลพร มากภิรมย์(2), สุดฤทัย รัตนโอภาส(3) | Apr 01, 2017
การเกิดภาวะกำเริบของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอาจมีผลจากปัจจัยหลายอย่าง การประเมินปัจจัยเหล่านี้ ได้จะทำให้ทีมสหวิชาชีพสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม...
มิกซีดีมาโคมา
บทความฟื้นฟูวิชาการ สุรณัฐ เจริญศรี | Apr 01, 2017
มิกซีดีมาโคมาคือภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนชนิดรุนแรง เป็นสาเหตุของการตายที่สำคัญที่สุดในผู้ป่วยพร่องไทรอยด์ ฮอร์โมนแม้จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง...
การวินิจฉัยและการจัดแบ่งประเภทของโรคหนังแข็ง
บทความฟื้นฟูวิชาการ ชิงชิง ฟูเจริญ | Apr 01, 2017
ผิวหนังแข็งเป็นลักษณะเด่นทางคลินิกของโรคหนังแข็ง ผิวหนังแข็งที่พบในโรคหนังแข็งอาจพบได้เฉพาะส่วน หรือพบกระจายทั่วตัว...

Search

หมวดหมู่วารสาร :
ผู้แต่ง/ผู้เขียน :
Keyword :

หมวดหมู่วารสาร

ข่าวสาร/ประกาศ