ตรวจสอบสถานะวารสาร

ลำดับที่ เรื่อง หมวดหมู่ วันที่ส่ง สถานะ
1 ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยSTEMIด้วยยาstreptokinaseที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ 24/10/2016 อยู่ระหว่างปรับปรุง/แก้ไข
2 ปวดหลังเรื้อรังและอ่อนแรงขา 2 ข้าง 10/08/2017 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์
3 ผื่นคันในผู้ป่วยโรคเบาหวานและไตวายเรื้อรัง 31/08/2017 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์
4 ปวดหลังเรื้อรังและขาอ่อนแรงในผู้ป่วยสูงอายุ 31/08/2017 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์
5 Multiple skin papules on both extensor arms and elbows 21/09/2017 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์
6 ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) พบลักษณะคล้ายกับโรคไข้เลือดออก 22/11/2017 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์
7 ผู้ชายวัยผู้ใหญ่มาด้วยเหนื่อย ไอมีเสมหะและภาพรังสีของปอดมีความผิดปกติ 12/05/2018 รับทราบ/รอตรวจสอบ
8 ความสามารถของการบันทึกภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในการพยากรณ์ภาวะความดันหลอดเลือดปอดสูงในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article 24/09/2018 อยู่ระหว่างปรับปรุง/แก้ไข
9 ปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการใช้ยาของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลดงหลวง นิพนธ์ต้นฉบับ / Original article 22/02/2019 รอตีพิมพ์
10 Acute Fibrinous and Organizing Pneumonia (AFOP) บทความก้าวหน้าทางวิชาการ / Recent advances 08/03/2019 รอตีพิมพ์