ตรวจสอบสถานะวารสาร

ลำดับที่ เรื่อง หมวดหมู่ วันที่ส่ง สถานะ
1 การศึกษาลักษณะทางคลินิก การทำงานและสารภูมิต้านทานของเบต้าเซลล์ตับอ่อนในผู้ป่วยที่ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและมีกรดคีโตนคั่ง ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา นิพนธ์ต้นฉบับ 17/08/2016 อยู่ระหว่างปรับปรุง/แก้ไข
2 ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยSTEMIด้วยยาstreptokinaseที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ 11/09/2016 อยู่ระหว่างปรับปรุง/แก้ไข
3 ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยSTEMIด้วยยาstreptokinaseที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ นิพนธ์ต้นฉบับ 24/10/2016 อยู่ระหว่างปรับปรุง/แก้ไข
4 ความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งปอดชนิดเซลล์ไม่เล็ก ที่มีการกลายพันธุ์ของ epidermal growth factor receptor บทความก้าวหน้าทางวิชาการ 25/10/2016 อยู่ระหว่างปรับปรุง/แก้ไข
5 ยาลดระดับน้ำตาลกลุ่ม SGLT2 inhibitors กับโรคหัวใจล้มเหลว: ทิศทางในอนาคต 19/12/2016 รับทราบ/รอตรวจสอบ
6 บทบาทของยากลุ่ม Sodium–Glucose Cotransporter 2 Inhibitors ในโรคไตจากเบาหวาน บทความฟื้นฟูวิชาการ 16/05/2017 รับทราบ/รอตรวจสอบ
7 การติดเชื้อ Ralstonia mannitolilytica ในผู้ป่วยลำไส้สั้นและได้รับสารอาหารทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง รายงานผู้ป่วย 17/05/2017 รับทราบ/รอตรวจสอบ
8 Shortness of breath woman with skin lesions ทดสอบความรู้ด้วยภาพ 19/05/2017 รับทราบ/รอตรวจสอบ
9 Shortness of breath woman with skin lesions ทดสอบความรู้ด้วยภาพ 19/05/2017 รับทราบ/รอตรวจสอบ
10 ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลปากน้ำชุมพร นิพนธ์ต้นฉบับ 30/05/2017 รับทราบ/รอตรวจสอบ