ตรวจสอบสถานะวารสาร

ลำดับที่ เรื่อง หมวดหมู่ วันที่ส่ง สถานะ
1 ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยSTEMIด้วยยาstreptokinaseที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ 11/09/2016 อยู่ระหว่างปรับปรุง/แก้ไข
2 ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยSTEMIด้วยยาstreptokinaseที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ นิพนธ์ต้นฉบับ 24/10/2016 อยู่ระหว่างปรับปรุง/แก้ไข
3 ปวดหลังเรื้อรังและอ่อนแรงขา 2 ข้าง ทดสอบความรู้ด้วยภาพ 10/08/2017 รอตีพิมพ์
4 ผื่นคันในผู้ป่วยโรคเบาหวานและไตวายเรื้อรัง ทดสอบความรู้ด้วยภาพ 31/08/2017 รับทราบ/รอตรวจสอบ
5 ปวดหลังเรื้อรังและขาอ่อนแรงในผู้ป่วยสูงอายุ ทดสอบความรู้ด้วยภาพ 31/08/2017 รอตีพิมพ์
6 การประยุกต์ใช้แอนติฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์แอนติบอดีในโรคไตเมมบรานัส บทความฟื้นฟูวิชาการ 20/09/2017 รับทราบ/รอตรวจสอบ
7 Multiple skin papules on both extensor arms and elbows ทดสอบความรู้ด้วยภาพ 21/09/2017 รอตีพิมพ์
8 ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง บทความฟื้นฟูวิชาการ 17/10/2017 รับทราบ/รอตรวจสอบ
9 ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) พบลักษณะคล้ายกับโรคไข้เลือดออก รายงานผู้ป่วย 22/11/2017 รับทราบ/รอตรวจสอบ
10 ปวดไหล่เรื้อรังในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการคาบเกี่ยวกัน ทดสอบความรู้ด้วยภาพ 21/12/2017 รอตีพิมพ์