ตรวจสอบสถานะวารสาร

ลำดับที่ เรื่อง หมวดหมู่ วันที่ส่ง สถานะ
1 ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยSTEMIด้วยยาstreptokinaseที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ 11/09/2016 อยู่ระหว่างปรับปรุง/แก้ไข
2 ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยSTEMIด้วยยาstreptokinaseที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ นิพนธ์ต้นฉบับ 24/10/2016 อยู่ระหว่างปรับปรุง/แก้ไข
3 ปวดหลังเรื้อรังและอ่อนแรงขา 2 ข้าง ทดสอบความรู้ด้วยภาพ 10/08/2017 รอตีพิมพ์
4 ผื่นคันในผู้ป่วยโรคเบาหวานและไตวายเรื้อรัง ทดสอบความรู้ด้วยภาพ 31/08/2017 รับทราบ/รอตรวจสอบ
5 ปวดหลังเรื้อรังและขาอ่อนแรงในผู้ป่วยสูงอายุ ทดสอบความรู้ด้วยภาพ 31/08/2017 รอตีพิมพ์
6 Multiple skin papules on both extensor arms and elbows ทดสอบความรู้ด้วยภาพ 21/09/2017 รอตีพิมพ์
7 ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) พบลักษณะคล้ายกับโรคไข้เลือดออก รายงานผู้ป่วย 22/11/2017 รับทราบ/รอตรวจสอบ
8 โรคมะเร็งไตระยะแพร่กระจายในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต: รายงานผู้ป่วย 1 ราย รายงานผู้ป่วย 23/12/2017 รอตีพิมพ์
9 Janus kinase ในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ บทความก้าวหน้าทางวิชาการ 26/02/2018 รอตีพิมพ์
10 ความสำคัญ การวินิจฉัย และการรักษาภาวะการหายใจผิดปกติในผู้ป่วยที่มีโรคทางหัวใจและหลอดเลือด บทความก้าวหน้าทางวิชาการ 28/03/2018 อยู่ระหว่างปรับปรุง/แก้ไข