ตรวจสอบสถานะวารสาร

ลำดับที่ เรื่อง หมวดหมู่ วันที่ส่ง สถานะ
1 ประสิทธิภาพการรักษาผู้ป่วยSTEMIด้วยยาstreptokinaseที่โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดอำนาจเจริญ 24/10/2016 อยู่ระหว่างปรับปรุง/แก้ไข
2 ปวดหลังเรื้อรังและอ่อนแรงขา 2 ข้าง 10/08/2017 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์
3 ผื่นคันในผู้ป่วยโรคเบาหวานและไตวายเรื้อรัง 31/08/2017 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์
4 ปวดหลังเรื้อรังและขาอ่อนแรงในผู้ป่วยสูงอายุ 31/08/2017 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์
5 Multiple skin papules on both extensor arms and elbows 21/09/2017 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์
6 ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC) พบลักษณะคล้ายกับโรคไข้เลือดออก 22/11/2017 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์
7 ความก้าวหน้าในการรักษาเกาต์ 19/04/2018 รับทราบ/รอตรวจสอบ
8 ผู้ชายวัยผู้ใหญ่มาด้วยเหนื่อย ไอมีเสมหะและภาพรังสีของปอดมีความผิดปกติ 12/05/2018 รับทราบ/รอตรวจสอบ
9 อะไดนามิกโบนดิซิสในโรคไตเรื้อรัง 14/05/2018 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์
10 การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับประเทศช่วยปรับปรุงการสั่งจ่ายยาในประเทศไทยหรือไม่:การศึกษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 10/07/2018 อยู่ระหว่างการตีพิมพ์