การวินิจฉัยและการจัดแบ่งประเภทของโรคหนังแข็ง

ผิวหนังแข็งเป็นลักษณะเด่นทางคลินิกของโรคหนังแข็ง ผิวหนังแข็งที่พบในโรคหนังแข็งอาจพบได้เฉพาะส่วน หรือพบกระจายทั่วตัว ผิวหนังแข็งที่พบในโรคหนังแข็งนั้นแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ โรคหนังแข็งเฉพาะที่ (localized scleroderma) และโรคหนังแข็ง (systemic sclerosis) ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาในการวินิจฉัยโรคหนังแข็งกรณีที่พบ ผิวหนังแข็งชัดเจน แต่จะมีปัญหาในการวินิจฉัยกรณีที่เริ่มเป็นโรคหนังแข็งในระยะแรก เนื่องจากมีอาการและอาการ แสดงนำได้หลายอย่าง การให้การวินิจฉัยโรคหนังแข็งแต่เนิ่นและทราบถึงประเภทของโรคหนังแข็งจะมีส่วนช่วยในการ ติดตามการดำเนินโรค วางแผนการรักษา และประเมินการพยากรณ์โรค
851
Views
5
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev แนวทางการวินิจฉัยและรักษาลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอดฉบับปรับปรุงใหม่
Next มิกซีดีมาโคมา

Related articles