การช่วยเลิกบุหรี่อย่างง่ายในเวชปฏิบัติทั่วไป

     บุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบนับเป็นสารเสพติดที่มีอันตรายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เนื่องจากก่อให้ เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ได้มากถึง 27 โรคตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างมากมาย สารที่เป็นต้นเหตุของการเสพติดอย่างรุนแรงก็คือ สารนิโคติน โดยสารนี้จะไปออกฤทธิ์ที่สมองส่วน ventral tegmental area (VTA) เพื่อจับกับ receptor เฉพาะ ที่มีชื่อว่า alpha-4 beta-2 nicotinic acetylcholine receptor จนก่อให้เกิดการเสพติดขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อผู้เสพต้องการเลิก ก็จะเกิดอาการถอนนิโคตินอย่างรุนแรงและ ต่อเนื่องได้หลายอย่างจนทำให้ผู้เสพจำนวนมากไม่อาจเลิกด้วยตนเองได้ การช่วยเลิกบุหรี่โดยแพทย์และบุคลากรวิชาชีพ สุขภาพจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เลิกเสพได้ง่ายขึ้น ในปัจจุบัน แนวทางในการช่วยเลิกบุหรี่ใน ประเทศไทยได้ดัดแปลงจากแนวทาง 5A (Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange) ที่ใช้กันในต่างประเทศให้เหลือเพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่เรียกว่า ส-บ-ม (สอบถาม-บำบัด-หมั่นติดตาม) แนวทาง ส-บ-ม นี้ สามารถช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเลิก ยาสูบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท??ำได้ง่าย ประหยัดเวลา และที่สำคัญคือ ช่วยประหยัดทรัพยากรของชาติได้ทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วย
435
Views
2
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev โรคติดเชื้อแคนดิดาชนิดบุกรุก : ทางเลือกของยาที่ใช้ในการรักษา
Next ผลการรักษาและการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางโลหิตวิทยาในผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี เรื้อรังในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา : ประสบการณ์ 5 ปี

Related articles