เกณฑ์ใหม่สำหรับการวินิจฉัยโรคเกาต์

เกณฑ์ใหม่สำหรับการวินิจฉัยโรคเกาต์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความไวและความจำเพาะในการวินิจฉัยให้มากขึ้นกว่า เดิม และมีการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อของเกณฑ์การวินิจฉัย โดยแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 3 ส่วนที่สำคัญคือ เกณฑ์ทาง คลินิก เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ และเกณฑ์ทางรังสีวินิจฉัย ถ้าหากคำนวณคะแนนได้ตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไปจะสามารถ ให้การวินิจฉัยโรคเกาต์ได้ อย่างไรก็ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคเกาต์ยังคงเป็นการตรวจพบผลึกเกลือ ยูเรตในน้ำไขข้อจากข้อที่มีการอักเสบ
484
Views
7
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev การรักษาแนวใหม่สำหรับภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังด้วยยากลุ่ม Hypoxia-Inducible Factor Stabilizer
Next โรคที่มีลักษณะคล้ายโรคหนังแข็ง