ผู้ป่วยมาด้วยอาการไข้เฉียบพลันและปวดข้อ

รายงานผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 33 ปี มาโรงพยาบาลด้วยอาการไข้ ปวดเมื่อยตามตัวและปวดศีรษะ หลังไข้ลดลง มีผื่นแดงคันและปวดข้อ ตรวจร่างกายมีไข้ ระบบทั่วไปและระบบประสาทปกติ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อไวรัส ซิกาในพลาสมาและปัสสาวะ ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้ซิกา
1256
Views
6
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev การประเมินผลการมาพ่นยาขยายหลอดลมที่ห้องฉุกเฉินในผู้ป่วยเด็กของ โรงพยาบาลวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2557
Next Glomerulonephritis Presenting During Pregnancy with Super Morbid Obesity

Related articles