เยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอีโอซิโนฟิลิก

เยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอีโอซิโนฟิลิก (eosinophilic meningitis) เป็นกลุ่มอาการที่ที่ตรวจพบเม็ดเลือดขาว ชนิดอีโอซิโนฟิล (eosinophils) ในน้ำไขสันหลัง อย่างน้อยร้อยละ 10 ของเม็ดเลือดขาวทั้งหมด สาเหตุที่พบบ่อยเกิด จากการติดเชื้อพยาธิ ได้แก่ Angiostrongylus cantonensis และ Gnathostoma spinegerum มักเกิดจากการรับ ประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนตัวอ่อนของพยาธิ จากการกินอาหารสุกๆ ดิบๆ ทำให้เกิดอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และเกิดอาการปวดศีรษะได้ บทความนี้จะกล่าวถึงลักษณะทางคลินิกที่สำคัญและการรักษาของ Angiostrogyliasis และ Gnathostomiasis
1273
Views
7
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev การใช้ไขมันในรูปอิมัลชันทางหลอดเลือดดำเป็นยาต้านพิษ
Next ไวรัสซิกา

Related articles