การใช้ไขมันในรูปอิมัลชันทางหลอดเลือดดำเป็นยาต้านพิษ

ไขมันในรูปอิมัลชันทางหลอดเลือดดำใช้เป็นสารอาหารในผู้ป่วย แต่ปัจจุบันพบว่าการให้ไขมันในรูปอิมัลชันทาง หลอดเลือดดำเป็นยาต้านพิษ โดยเฉพาะในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากยากลุ่มยาชาเฉพาะที่ เช่น bupivacaine, lidocaine นั้นได้ผลดี และในปัจจุบัน The American Society of Regional Anesthesia (ASRA) ได้แนะนำให้ใช้ ไขมันในรูปอิมัลชันทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากยากลุ่มยาชาเฉพาะที่มีการเต้นของหัวใจผิดปกติ โดยให้ ในขนาด 20% ไขมันในรูปอิมัลชัน 1.5 มิลลิลิตร/กิโลกรัม ทางหลอดเลือดดำภายใน 1 นาที และตามด้วย 0.25 มิลลิลิตร/กิโลกรัม/นาที โดยควรให้ต่อเนื่องอย่างน้อย 10 นาทีหลังความดันโลหิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ยังมี รายงานนำใช้รักษาในผู้ป่วยที่ได้รับยาในกลุ่ม beta blockers กลุ่ม calcium channel blockers และกลุ่ม tricyclic antidepressants เกินขนาดอีกด้วย
593
Views
3
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev
Next เยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดอีโอซิโนฟิลิก