โรคเกรฟกับอาการแสดงหลายระบบที่พบได้ยาก: รายงานผู้ป่วย 1 ราย

โรคเกรฟเป็นสาเหตุของภาวะฮอร์โมนไทรอยด์สูง ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการใจสั่น น้ำหนักลด ร่วมกับมีลักษณะจำเพาะ คือ ต่อมไทรอยด์โตทั่วๆ มีอาการทางตาและผิวหนัง รายงานนี้เป็นการนำเสนอผู้ป่วยโรคเกรฟที่พบได้ยาก เป็นผู้หญิงไทย อายุ 25 ปี มาด้วยเจ็บหน้าอกและหายใจไม่อิ่ม 11 ชั่วโมง ตรวจพบต่อมไทรอยด์โตทั่วๆ และ หัวใจเต้นช้าด้วยอัตรา 58 ครั้ง/นาที ตรวจเลือดพบ TSH 0.03 uIU/มิลลิลิตร, FT3 22.2 พิโครกรัม/มิลลิลิตร, anti-microsomal antibody 230.20 IU/มิลลิลิตร คลื่นหัวใจพบ complete heart block พบน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจและเยื่อหุ้มปอด โปรตีนใน ปัสสาวะมากกว่า 19 กรัมใน 1 วัน ระดับซีรั่มอัลบูมิน และโคเลสเตอรอล มี 1.6 กรัม/เดซิลิตร และ 97 มิลลิกรัม/ เดซิลิตร ตามลำดับ ลักษณะทางจุลพยาธิของเยื่อหุ้มหัวใจเป็นการอักเสบเยื่อหุ้มหัวใจชนิด fibrinous และของไตเป็น focal proliferative glomerulosclerosis การตรวจเพิ่มเติมไม่พบภาวะโรคใดที่เข้าได้ แพทย์จึงได้รักษาด้วย เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบชั่วคราว, ยาสเตียรอยด์กิน, เมทิมาโซล, ยาปฏิชีวนะ และการเพิ่มพลาสม่า ผู้ป่วยตอบสนองต่อ การรักษาจนหายจาก complete heart block และกลับบ้านได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผู้ป่วยโรคเกรฟที่มีภาวะแทรกซ้อน เป็น complete heart block, เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ, มีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดและโปรตีนรั่วในปัสสาวะนี้มีตอบสนองต่อ ยาเมทิมาโซลและยาสเตียรอยด์กินได้ดีจึงเชื่อว่าภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้เกิดจากภาวะออโตอิมมูนเช่นเดียวกับโรคเกรฟ
1157
Views
4
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหนังแข็งไทยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน
Next Acid-Base and Electrolyte Teaching Case A Patient Presenting with Symptomatic Hypomagnesemia and Chronic Diarrhea

Related articles