โรคที่มีลักษณะคล้ายโรคหนังแข็ง

โรคที่มีลักษณะคล้ายโรคหนังแข็งเป็นภาวะที่พบไม่บ่อย แต่จำเป็นต้องวินิจฉัยแยกโรคจากโรคหนังแข็งเนื่องจาก การรักษาแตกต่างกันและมีความจำเป็นต้องหาโรคร่วมที่เป็นสาเหตุ โรคที่มีลักษณะคล้ายโรคหนังแข็งแบ่งกลุ่ม ตามสาเหตุของโรค ได้แก่ ภาวะสะสมสารเมือก ความผิดปกติของแกมมาโคลนเดียว ภาวะเซลล์อีโอซิโนฟิลมากเกิน ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและกระบวนการเมตบอลิสม โรคต่อต้านเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเรื้อรัง ภาวะสารเคมีกระตุ้นให้เกิด โรคที่มีลักษณะคล้ายโรคหนังแข็ง ภาวะยากระตุ้นให้เกิดโรคที่มีลักษณะคล้ายโรคหนังแข็ง ภาวะบาดเจ็บกายภาพ และ โรคที่ถ่ายทองทางพันธุกรรม โรคแต่ละกลุ่มมีความคล้ายและความแตกต่างจากโรคหนังแข็งไม่เหมือนกัน ดังนั้นลักษณะ ทางคลินิกอื่นๆ ที่พบและ/หรือผลตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อจะมีส่วนช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคสาเหตุของโรคที่มีลักษณะ คล้ายโรคหนังแข็งและวินิจฉัยแยกโรคออกจากโรคหนังแข็ง
571
Views
7
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev เกณฑ์ใหม่สำหรับการวินิจฉัยโรคเกาต์
Next ลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหนังแข็งไทยที่มีภาวะไตวายเฉียบพลัน

Related articles