วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

บทบรรณาธิการ: Editorials

     สวัสดีครับเราพบกันเป็นฉบับที่ 4 จะครบขวบปีแรก แล้วนะครับสำหรับวารสารอิสานอายุรศาสตร์ภายใต้ชื่อใหม่ KKUJM ในเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนมหามงคลเนื่องจาก ในวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราในฐานะพสกนิกร ควรทำความดีถวายท่าน เริ่มจากทำความดีอะไรก็ได้ด้วยใจ ที่บริสุทธ์กับคนรอบข้าง กับสังคมและกับประเทศชาติ เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลครับ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคมนี้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำวารสาร KKUJM ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ

วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจหลายเรื่องเหมือนเคยได้แก่

  - การรักษาโรคลมพิษเรื้อรังที่ไม่ตอบสนองต่อยาต้าน ฮิสตามีน
  - การรักษาโรคปอดบวม
  - ภาวะเปราะบางและภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย
  - การควบคุมโรคเบาหวานและการคัดกรองภาวะ แทรกซ้อนจากโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่โรงพยาบาล มหาราชนครราชสีมา
  - ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยไตวาย เฉียบพลันที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้อง
  - ภาวะเลือดออกหลายอวัยวะในผู้ป่วยเพศหญิง อายุน้อย
  - Low complement; C3 and C4 levels in acute nephritic syndrome as atypical clinical features in acute post-streptococcal glomerulonephritis
  - Image challenge ที่น่าสนใจในผู้ป่วย 2 ราย

     อาจารย์ นราชัย จุฬานนท์ได้เขียนบทความก้าวหน้า ทางวิชาการ เรี่องการรักษาโรคลมพิษเรื้อรังที่ไม่ตอบสนอง ต่อยาต้านฮิสตามีนไว้ได้น่าสนใจตาม guideline ของยุโรป และประเทศไทยซึ่งมีความแตกต่างกันบ้าง แต่ปรับเพื่อให้ เหมาะสมกับประเทศไทย สำหรับเป็นแนวทางเมื่อแพทย์พบ คนไข้ที่มาด้วยอาการดังกล่าว ส่วนอาจารย์ วิภา รีชัยพิชิตกุล ได้เขียนบทความฟื้นฟูวิชาการเรื่องการรักษาโรคปอดบวมไว้ ได้อย่างละเอียด ทั้ง ชนิด การวินิจฉัยและการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้จริง ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับแพทย์ทั่วไป อาจารย์ ปณิตา ลิมปะวัฒนะ ได้เขียน เรื่อง ภาวะเปราะบางและภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของกลุ่มอาการในผู้สูงอายุ เนื่องจากประเทศของ เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แพทย์จึงควรมีความเข้าใจและ ตระหนักถึงปัญหานี้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ป่วย ที่น่าสนใจที่มาด้วยอาการเลือดออกหลายอวัยวะ จากการ ผลตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและช่องท้องและ จากการตรวจพบว่ามีระดับ beta HCG สูงในเลือด ผู้ป่วย รายนี้ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งเนื้อรกระยะแพร่กระจาย และอีกหลายบทความที่น่าสนใจทั้ง บทความต้นฉบับ สัมมนา ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ และทดสอบความรู้ด้วยภาพ เชิญท่านเลือกอ่านและศึกษาได้ตามอัธยาศัยครับ

     วารสารยินดีเปิดรับบทความในทุกคอลัมน์จากแพทย์ ทุกสาขาวิชาและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ที่ต้องการ นำเสนอและตีพิมพ์ลงในวารสาร โดยสามารถศึกษา รายละเอียดวิธีการเขียนต้นฉบับได้ในตอนท้ายของวารสาร ทั้งนี้หากมีข้อคิดเห็น คำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณา ส่งมาได้ที่กองบรรณาธิการ จักเป็นพระคุณยิ่ง

กองบรรณาธิการ
1440
Views
47
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
Next วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

บทความย่อย

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด