วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

บทบรรณาธิการ: Editorials


เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่ภายมาองค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา (Zika virus) ที่มีพาหะคือยุงลาย เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ระหว่างประเทศ เนื่องจากพบความสัมพันธ์อันซับซ้อนในหญิง มีครรภ์ที่ติดเชื้อ ส่งผลให้ทารกที่คลอดออกมามีศีรษะเล็กกว่า ปกติ (microcephaly) และสมองฝ่อแม้ยังไม่มีผลการพิสูจน์ทาง วิทยาศาสตร์ที่ยืนยันได้ก็ตาม การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกา ส่วนใหญ่ยังอยู่ในทวีปอเมริกาลาตินอเมริกาและกลุ่มประเทศ ในแถบทะเลแคริบเบียน อย่างไรก็ตามที่ประชุมขององค์การ อนามัยโลกมองว่าสถานการณ์ยังไม่รุนแรงถึงขั้นต้องมีการ ประกาศห้ามเดินทางเยือนถิ่นระบาด ในประเทศไทยข้อมูลจาก กรมควบคุมโรคระบุว่าพบผู้ติดเชื้อตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 โดยเฉลี่ย ปีละประมาณ 5 รายและประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังโรคนี้แล้ว ตั้งแต่ปี 2556

การรักษาจะรักษาตามอาการและยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ในปัจจุบัน การป้องกันยังเป็นวิธีที่ดีที่สุด ระวังไม่ให้ยุงกัดและ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หากป่วยด้วยอาการไข้ออกผื่น เยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง ปวดข้อ อ่อนเพลีย ปวดหลังปวดศีรษะ รุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ (ที่มา: อ.นพ. อธิบดี มีสิงห์ หน่วยโรค ติดเชื้อ)

วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฉบับนี้ มีบทความที่น่าสนใจ ได้แก่

- กลุ่มอาการปวดเฉพาะที่
- ปัญหาเดิมกับวิธีการแก้ปัญหาแบบใหม่: Glycopyrronium, ยาขยายหลอดลมประเภท LAMA ชนิดสูดพ่น สำหรับผู้ป่วย COPD
- ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเจ็บหน้าอก จนได้รับการรักษาด้วยบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ กับอัตราการตาย ในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เฉียบพลันชนิด ST-segment ยกตัวซึ่งได้รับการ รักษาด้วย primary PCI จากฐานข้อมูล STEMI ศูนย์ หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โรคไตอักเสบชนิดแอนติจีบีเอ็ม

วารสารยินดีเปิดรับบทความในทุกคอลัมน์จากแพทย์ ทุกสาขาวิชาและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ที่ต้องการนำ เสนอและตีพิมพ์ลงในวารสาร โดยสามารถศึกษารายละเอียดวิธี การเขียนต้นฉบับได้ในตอนท้ายของวารสาร ทั้งนี้หากมีข้อคิดเห็น คำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งมาได้ที่กองบรรณาธิการ จักเป็นพระคุณยิ่ง

กองบรรณาธิการ
1076
Views
44
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
Next วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

บทความย่อย

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด