วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

บทบรรณาธิการ: Editorials


     ท่านผู้อ่านคงได้ทราบข่าวเกี่ยวกับ MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome) ที่กำลังระบาดในขณะนี้ MERS-CoV เป็นเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจในกลุ่มเชื้อโคโรนาไวรัส ซึ่งเชื้อ MERS-CoV เป็นเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ พบผู้ป่วยรายแรกที่ติดเชื้อในปี พ.ศ. 2555 ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย การติดต่อแพร่กระจายแบบละอองฝอย (droplet nuclei) การแพร่จากคนสู่คน (human to human transmission) โดยเฉพาะบุคคลใกล้ชิด (close contact) และบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล อาการที่พบได้ตั้งแต่อาการไม่รุนแรงคือ ไข้ ไอ ไปจนถึงอาการรุนแรงคือกลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันอย่างรุนแรง (Severe Acute Respiratory Distress Syndrome: ARDS) จากรายงานขององค์การอนามัยโลกพบอัตราตายร้อยละ 36 และยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสและวัคซีน ปัจจุบันพบการระบาดที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการระบาดนอกภูมิภาคตะวันออกกลางที่ใหญ่ที่สุด ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558 องค์การอนามัยโลก รายงานผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 25 คนและเสียชีวิต 2 คน (ที่มา:อธิบดี มีสิงห์) ดังนั้นผู้ที่กำลังจะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวคงต้องมีการเตรียมตัวและป้องกันไว้ด้วยครับ

วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฉบับนี้มีบทความที่น่าสนใจหลายเรื่องเหมือนเคยได้แก่
  - การใช้ยาต้านเกร็ดเลือดในโรคหลอดเลือดสมองและภาวะ สมองขาดเลือดชั่วขณะ
  - Sitafloxacin: ยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลนตัวใหม่ในการรักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ
  - ภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดในขณะที่มีประจำเดือน
  - คุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก : เปรียบเทียบระหว่างโรงพยาบาลศูนย์สี่แห่ง ในสี่ภาคของประเทศไทย
  - ความสัมพันธ์ระหว่างการคลำตำแหน่งของหัวใจและความสามารถในการบีบตัวของหัวใจจากการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
  - Severe paraquat poisoning
  - Image challenge ที่น่าสนใจในผู้ป่วย 2 ราย
     วารสารยินดีเปิดรับบทความในทุกคอลัมน์จากแพทย์ทุกสาขาวิชาและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ ที่ต้องการ นำเสนอและตีพิมพ์ลงในวารสาร โดยสามารถศึกษารายละเอียดวิธีการเขียนต้นฉบับได้ในตอนท้ายของวารสาร ทั้งนี้หากมีข้อคิดเห็น คำติชมหรือข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งมาได้ที่กองบรรณาธิการ จักเป็นพระคุณยิ่ง

กองบรรณาธิการ
1115
Views
47
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
Next วารสารอายุรศาสตร์ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

บทความย่อย

หมวดหมู่วารสาร

วารสารล่าสุด