ปอดอักเสบเฉียบพลันชนิดไฟบรินัสและออแกนไนซิ่ง

ปอดอักเสบเฉียบพลันชนิดไฟบรินัสและออแกนไนซิ่ง เป็นโรคของเนื้อเยื่อระหว่างถุงลมปอดที่พบได้ไม่บ่อย โดยมี ลักษณะจำเพาะของโรคคือพบไฟบรินสะสมอยู่ภายในถุงลมคล้ายลูกบอล จำเป็นต้องแยกโรคออกจากภาวะถุงลม ถูกทำลายแบบกระจาย โรคปอดอักเสบชนิดออแกนไนซิ่ง โรคปอดอักเสบชนิดอีโอสิโนฟิลิก และโรคปอดติดเชื้อกลุ่ม อะทิบปิคอล การดำเนินโรคของโรคปอดอักเสบเฉียบพลันชนิดไฟบรินัสและออแกนไนซิ่ง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมีอาการรุนแรงการดำเนินของโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วรุนแรง ผู้ป่วยเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น อีกกลุ่มจะมี อาการแบบค่อยเป็นค่อยไป ผู้ป่วยสามารถหายจากโรคได้ สำหรับการรักษาที่มีรายงานว่าได้ผลดีคือการใช้ยาสเตียรอยด์ และยากดภูมิคุ้มกัน อาทิ ยาไมโคฟีโนเลท โมเฟททิล และยาไซโครฟอสฟาไมด์
142
Views
3
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev
Next การตรวจวิเคราะห์พาราไทรอยด์ฮอร์โมนในโรคไตเรื้อรัง