ยากลุ่ม Immune Checkpoint Inhibitor และการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไต

การพัฒนาและผลิตยากลุ่ม immune checkpoint inhibitor (ICI) น??ำมาสู่การเปลี่ยนแปลงแนวทางใหม่ในการ รักษาโรคมะเร็ง ปัจจุบันยา ICI ถูกนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งมากขึ้นเนื่องจากการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 1-3 ผลการ รักษาโรคดีและมีความปลอดภัยมากกว่ายาเคมีบำบัดนอกจากนี้ยังเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งหลายชนิด ยากลุ่มนี้มีกลไกการทำงานยับยั้งimmune checkpoint pathway ส่งผลให้ร่างกายมีการตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกัน เพิ่มมากขึ้นเพื่อมาทำลายเซลล์มะเร็ง แต่การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นนั้นกลับมีผลทำให้เกิดความผิดปกติ ในร่างกายหลายระบบ ปัจจุบันมีรายงานอาการไม่พึงประสงค์หรือภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากตอบสนองจากระบบ ภูมิคุ้มกันที่มากเกินไปในอวัยวะต่างๆ เช่น ลำไส้ ต่อมไร้ท่อ ตับ ผิวหนัง ร่วมทั้งไต บทความนี้จะกล่าวถึงกลไก การตอบสนองทางระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในการทำลายเซลล์มะเร็งผ่าน immune checkpoint pathway การออกฤทธิ์ของยา ICIภาวะแทรกซ้อนทางไตได้แก่ ภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน โรคไตอักเสบ และภาวะสมดุลเกลือแร่ ผิดปกติ รวมทั้งแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย
453
Views
3
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev
Next ยาจับโพแทสเซียมชนิดใหม่ที่ใช้รักษาภาวะโพแทสเซียมในเลือดสูง