Painless Ulcer on the Upper Lip

ผู้ป่วยหญิงอายุ 48 ปี มีแผลที่ริมฝีปากบนมา 2 สัปดาห์ ไม่มีแผลในช่องปาก ไม่เจ็บหรือคัน รอยโรคขยายตัวช้าๆ ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่มีผื่นหรืออาการอื่นผิดปกติ ได้รับ การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะและยาทาเริมมาก่อนแต่อาการยัง ไม่ดีขึ้น ไม่มีโรคประจำตัวใดๆ ปฏิเสธคนครอบครัวมีอาการ เช่นเดียวกัน จึงมาโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ตรวจร่างกาย พบรอยโรค...
228
Views
7
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระดับประเทศช่วยปรับปรุงการสั่งจ่ายยาในประเทศไทยหรือไม่:การศึกษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
Next

Related articles