แผนการดูแลแบบองค์รวมสำหรับภาวะสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่ทำให้ผู้ป่วยมีการเสื่อมถอยลงของการรู้คิด และความสามารถเชิงปฏิบัติ สองสาเหตุหลักที่เกิดจากความเสื่อมของภาวะสมองเสื่อม คือโรคอัลไซเมอร์ และโรคหลอดเลือดสมองรักษาไม่หาย ดังนั้นการพัฒนาแผนการดูแลภาวะสมองเสื่อมจึงมีความจำเเป็นอย่างมาก แนวทางการจัดการทั่วไปจะมุ่งเน้นที่การ จัดการด้านกิจวัตรประจำวัน ปัญหาทางด้านพฤติกรรม และอาการทางจิตเวชในผู้ป่วยสมองเสื่อม และการรู้คิด อย่างไร ก็ตามภาวะสมองเสื่อมไม่เพียงส่งผลกระทบต่อด้านร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจต่อผู้ป่วย แต่ยังส่งผลต่อผู้ดูแล ครอบครัว และสังคม ดังนั้นการวางแผนการดูแลแบบองค์รวมจึงมีความสำคัญ ซึ่งควรเพิ่มด้านอื่นด้วยคือ เรื่องยา สภาพแวดล้อม ครอบครัว และผู้ดูแล เป้าหมายการดูแล สุขภาพทั่วไป กฎหมาย การเงิน และระบบการดูแล เพื่อประเมิน นำไปสู่การวินิจฉัย การวางแผน วิธีปฏิบัติ และการประเมินผล ในแผนการดูแล บทความนี้สามารถช่วยพัฒนาแนวคิด การวางแผนการดูแลภาวะสมองเสื่อม แบบองค์รวมในเวชปฏิบัติ
794
Views
2
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือด
Next อุบัติการณ์ของวัณโรคและปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาในโรงพยาบาลชุมแพ