ภาวะไตวายเฉียบพลันแบบที่ไม่มีปัสสาวะในผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดไมอิลอยด์

ผู้ป่วยชายไทย อายุ 41 ปี อาชีพ พนักงานบริษัท ภูมิลำเนา จ.ขอนแก่น โรคประจำตัว acute myeloid leukemia with myeloid sarcoma at left orbit ได้รับการวินิจฉัยเมื่อ 3 ปี ก่อนมาโรงพยาบาล (พ.ศ. 2558) และเคยได้รับยาเคมีบำบัด จนได้ complete remission ต่อมามี disease relapse เมื่อ 8 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล (พฤศจิกายน พ.ศ. 2560) จึงได้ รับยาเคมีบำบัดสูตร idarubicin และ cytarabine จนได้ complete remission เมื่อ 3 เดือนก่อนมาโรงพยาบาล (เมษายน พ.ศ. 2561) หลังจากนั้นผู้ป่วยมีแผนการรักษาที่ จะทำ allogeneic stem cell transplantation ต่อไป
354
Views
5
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev Asymptomatic Yellowish Plaques on Flexural Area in a Young Patient
Next