Multiple Painful Pustulonodules in a Febrile Patient

ผู้ป่วยชายอายุ 55 ปี มีตุ่มตามตัวและใบหน้ามา 3 เดือน ยังไม่ได้ไปรักษาที่ไหน 1 สัปดาห์ก่อนมาโรงพยาบาล ก้อนโต มากขึ้น เจ็บ และมีไข้ บางจุดมีหนอง ไปรักษาที่โรงพยาบาล ใกล้บ้าน ได้ยาฆ่าเชื้อมากิน อาการดีขึ้นเล็กน้อย จึงมา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีประวัติเป็นโรคความดันโลหิตสูง และไตเสื่อมมา 5 ปี
246
Views
1
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ปวดไหล่เรื้อรังในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการคาบเกี่ยวกัน
Next

Related articles