โรค linear IgA bullous dermatosis ที่เกิดจากยา vancomycin:รายงานผู้ป่วย 1 ราย

Linear IgA bullous dermatosis (LABD) เป็นโรคตุ่มน้ำที่มีความผิดปกติต่อภูมิคุ้มกันของตัวเองที่พบได้น้อย สามารถเกิดขึ้นเองโดยไม่ทราบสาเหตุหรือเกิดจากยา ยาที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด LABD มากที่สุด คือ vancomycin ผู้เขียนขอนำเสนอผู้ป่วยชายอายุ 53 ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็น vancomycin-induced LABD ผู้ป่วยมีตุ่มน้ำเกิดขึ้น ที่บริเวณรักแร้และแขนทั้ง 2 ข้าง ลำตัวและอวัยวะเพศ ซึ่งรอยโรคเกิดขึ้นหลังจากได้ vancomycin มา 15 วัน ผลการตรวจทางพยาธิวิทยาและ direct immunofluorescence เข้าได้กับ LABD ผู้ป่วยได้รับการหยุดยา vancomycin รอยโรคดีขึ้นและหายไปภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์
610
Views
5
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev การลดอุบัติการณ์การเกิดพิษต่อไตจากยา colistin ด้วยแนวทางปฏิบัติการติดตามการใช้ยาอย่างเข้มงวด
Next Shortness of Breath in a Woman with Skin Lesions

Related articles