ความก้าวหน้าในการรักษาโรคเกาต์

โรคเกาต์เป็นโรคข้ออักเสบที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติ ระดับกรดยูริกในเลือดที่สูงขึ้นเป็นเวลานานส่งผลให้ มีการตกผลึกเกลือยูเรตในข้อและเนื้อเยื่อต่างๆ และทำให้เกิดการอักเสบขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดทุพพลภาพและภาวะ แทรกซ้อนทางไตได้ ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมามีการศึกษาในด้านการรักษาโรคเกาต์เพิ่มขึ้นในแง่มุมต่างๆ ทั้งการรักษา โดยการไม่ใช้ยาและการรักษาโดยการใช้ยาทั้งชนิดเก่าและใหม่ เพื่อควบคุมให้ได้ตามเป้าหมาย อันนำมาซึ่งแนวทางใหม่ ในการรักษาโรคเกาต์
343
Views
9
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev
Next ภาวะอะไดนามิกโบนดิซิสในโรคไตเรื้อรัง