วัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิด: แนวทางปฏิบัติจากองค์การอนามัยโลก ปี 2018

ปัญหาวัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิดที่เพิ่มมากขึ้นทำให้การรักษาวัณโรคได้ผลไม่ดี ในปี ค.ศ. 2018 องค์การอนามัย โลกได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาวัณโรคดื้อยาไอโซไนอาซิด และต้องไม่ดื้อต่อไรแฟมพิซิน หรือเรียกชื่อย่อว่า isoniazid resistant-TB (Hr-TB) ยาสูตรแรกที่แนะนำ คือ ไรแฟมพิซิน อีแทมบูทอลและไพราซินาไมด์ และ ลีโวฟลอกซาซินให้นาน 6 เดือน ในกรณีที่ใช้ลีโวฟลอกซาซินไม่ได้ ให้ใช้สูตรทางเลือก คือ ไรแฟมพิซิน อีแทมบูทอล และไพราซินาไมด์ให้นาน 6 เดือน นอกจากนั้นไม่แนะนำให้ใช้สเตรปโตมัยซินหรือยาชนิดฉีดร่วมด้วยในสูตรการรักษา ทั้งนี้การให้สูตรการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่แรกจะทำให้ผลการรักษาได้ผลสำเร็จและลดการกลับเป็นซ้ำ
439
Views
2
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev
Next การประยุกต์ใช้แอนติฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์แอนติบอดีในโรคไตเมมบรานัส