โรคมะเร็งไตระยะแพร่กระจายในผู้ป่วยปลูกถ่ายไต: รายงานผู้ป่วย 1 ราย

การปลูกถ่ายไตเป็นการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย โรคมะเร็งเป็นสาเหตุของการ เสียชีวิตที่พบได้บ่อยเป็นอันดับที่สองรองจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต อุบัติการณ์ของ การเกิดโรคมะเร็งในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตนั้นสูงกว่าในประชากรทั่วไปหลายเท่าซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยา กดภูมิคุ้มกัน โรคมะเร็งไตเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับที่สามในผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไต รองจากโรคมะเร็ง ผิวหนังและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง บทความนี้เป็นรายงานผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคสมองตายโดยผู้ป่วยมี ภาวะกระดูกต้นขาหักเนื่องจากโรคมะเร็งไตระยะแพร่กระจาย ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาพาโซพานิบซึ่งเป็นการรักษา ด้วยยามุ่งเป้าแบบจำเพาะเจาะจงต่อการสร้างหลอดเลือด และเปลี่ยนยากดภูมิคุ้มกันจากไซโคลสปอรินเป็นเอเวอโรลิมัส ซึ่งสามารถชะลอการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้
402
Views
11
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev อุบัติการณ์ของวัณโรคและปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาในโรงพยาบาลชุมแพ
Next Asymptomatic Yellowish Plaques on Flexural Area in a Young Patient