การประเมินก่อนการรักษาโรคหนังแข็ง

การประเมินก่อนการรักษาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาผู้ปวยโรคหนังแข็งในเวชปฏิบัติ การประเมินก่อนการรักษา โรคหนังแข็งมีส่วนทำให้การรักษาประสบผลสำเร็จมากขึ้นและยังมีส่วนช่วยในการติดตามผลการรักษาผู้ป่วยและ การดำเนินโรคของโรคหนังแข็ง การประเมินบางอย่างทำได้ง่าย แพทย์ผู้ดูแลสามารถประเมินได้เอง ในขณะที่การประเมิน บางอย่างเป็นการประเมินโดยผู้ป่วยเอง เช่น การประเมินคุณภาพชีวิต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีการประเมินบางอย่างที่ ไม่สามารถทำได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากแบบประเมินมีเนื้อหาและมีความละเอียดมากจึงนิยมนำมาใช้ในการประเมินใน การติดตามผู้ป่วยโรคหนังแข็งในงานวิจัยเป็นหลัก
941
Views
5
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev บทบาทของยากลุ่ม Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors ในโรคไตจากเบาหวาน
Next ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงโรงพยาบาลปากน้ำชุมพร