ปวดไหล่เรื้อรังในผู้ป่วยที่มีกลุ่มอาการคาบเกี่ยวกัน

ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ 54 ปี อาชีพ รับราชการครู ภูมิลำเนา จ.สกลนคร โรคประจำตัว diffuse cutaneous systemic sclerosis ร่วมกับตรวจพบภาวะถุงลมอักเสบ (alveolitis) เมื่อ พ.ศ. 2554 การวินิจฉัยเป็น systemic sclerosis (SSc) overlap with systemic lupus erythematosus (SLE) เมื่อเดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ล่าสุดได้รับการรักษาเป็น prednisolone (5) 3 tab oral OD, aspirin (81) 1 tab oral OD, nifedipine (5) 1 tab oral OD, multivitamin 1 tab oral bid, vitamin D2 (20,000) 1 cap D1,D15, omeprazole (20) 1 cap oral bid, calcium carbonate (1) 1 tab oral OD, vitamin B complex 2 tab oral bid
200
Views
2
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ภาวะตับอักเสบในผู้ป่วยอะนอเร็กเซีย เนอร์โวซา
Next Multiple Painful Pustulonodules in a Febrile Patient

Related articles