สารชีววัตถุคล้ายคลึงในทางรูมาติก

บทคัดย่อ

สารชีววัตถุถูกนำมาใช้ในรักษาผู้ป่วยโรคทางรูมาติกที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษามาตรฐานและช่วยทำให้ผู้ป่วย เหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ค่อนข้างสูงกลับกลายเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ อาจเข้าไม่ถึงยา ปัจจุบันเริ่มมีการผลิตยาที่เรียกว่าสารชีววัตถุคล้ายคลึงเพื่อใช้เป็นทางเลือกในการรักษาโดยมีค่าใช้จ่าย ที่ลดลง แต่เนื่องจากยาในกลุ่มนี้เป็นโปรตีนขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างซับซ้อนจึงยากที่จะเลียนแบบให้เหมือนกันได้ทั้งหมด การจะขึ้นทะเบียนเป็นสารชีววัตถุคล้ายคลึงได้จึงต้องผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าคล้ายกับสารชีววัตถุ ต้นแบบทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย แม้ว่าปัจจุบันมีสารชีววัตถุคล้ายคลึงที่ได้รับการรับรองเพื่อ ให้ใช้ในการรักษาโรคทางรูมาติกบางชนิดแล้ว แต่เนื่องจากเป็นยาใหม่ที่เพิ่งเริ่มมีการใช้มาเพียง 2-3 ปี จึงจำเป็นต้องมี กระบวนการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้ยาระยะยาว
969
Views
12
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev การตั้งเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยกลุ่มอาการหายใจลำบากฉับพลัน
Next การใช้สังกะสีในเวชปฏิบัติ