ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ที่พบในผู้ป่วยดื่มสุราเรื้อรัง

ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์พบได้บ่อยในผู้ป่วยดื่มสุราเรื้อรัง ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ที่พบ ได้แก่ ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ ภาวะฟอสเฟตในเลือดต่ำ และ ภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ ความผิดปกติของสมดุลกรด-ด่างที่พบได้บ่อย คือ ภาวะเลือดเป็นกรดร่วมกับภาวะเลือดเป็น ด่างจากการหายใจ กลไกของการเกิดความผิดปกติของสมดุลอิเล็กโทรไลต์มีหลายสาเหตุ เช่น ภาวะหลอดไตฝอยทำงาน ผิดปกติเนื่องจากฤทธิ์ของเอทานอล ความผิดปกติของระบบฮอร์โมน ภาวะทุพโภชนาการ ความผิดปกติของการดูดซึม สารอาหารจากทางเดินอาหาร และการเคลื่อนย้ายของอิเล็กโทรไลต์เข้าไปภายในเซลล์ บทความนี้จะกล่าวถึง พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์และสมดุลกรด-ด่างที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยดื่มสุราเรื้อรังและ แนวทางในการรักษา
1539
Views
21
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev Lesinurad ยาขับเกลือยูเรตออกทางปัสสาวะชนิดใหม่สำหรับโรคเกาต์
Next การตายดี วิถีที่เลือกได้

Related articles