ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรัง

ภาวะโลหิตจางจากโรคเรื้อรังเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเวชปฏิบัติทั่วไป สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก การติดเชื้อ โรคไต วายเรื้อรัง โรคมะเร็งและโรคภูมิแพ้ตนเอง เป็นต้น การวินิจฉัยทำโดยการซักประวัติหาโรคเรื้อรังที่เป็นสาเหตุของภาวะ โลหิตจางและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยต้องวินิจฉัยแยกภาวะโลหิตจางจากการขาดเหล็กซึ่งอาจพบร่วมกันได้ ปัจจุบันการรักษาหลักคือ รักษาโรคที่เป็นสาเหตุร่วมกับการให้ฮอร์โมนกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง การรักษาใหม่ ยังอยู่ระหว่างการทำวิจัยทางคลินิก
981
Views
5
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev การประยุกต์ใช้แอนติฟอสโฟไลเปสเอทูรีเซพเตอร์แอนติบอดีในโรคไตเมมบรานัส
Next ลักษณะทางคลินิก การตอบสนองต่อการรักษา และการดำเนินโรค ของผู้ป่วย โรคไตรั่วชนิดไอจีเอ็ม

Related articles