ภาวะหน่วยไตอักเสบรุนแรงอย่างรวดเร็วที่เกิดจากสารเชิงซ้อนทางอิมมูนและ แอนตินิวโทรฟิล ไซโตพลาสมิก แอนติบอดีในโรคหนังแข็ง

ภาวะไตวิกฤตเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดภาวะไตวายในผู้ป่วยโรคหนังแข็ง อย่างไรก็ตามพบว่ามีผู้ป่วยโรคหนัง แข็งจำนวนหนึ่งที่เกิดภาวะหน่วยไตอักเสบรุนแรงอย่างรวดเร็วจากแอนตินิวโทรฟิล ไซโตพลาสมิก แอนติบอดี โดยทั่วไป นั้นภาวะหน่วยไตอักเสบรุนแรงอย่างรวดเร็วจากแอนตินิวโทรฟิล ไซโตพลาสมิก แอนติบอดี จะไม่พบการสะสมของสาร เชิงซ้อนทางอิมมูนในเนื้อเยื่อไต อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยบางรายกลับพบว่ามีการสะสมของสารเชิงซ้อนทางอิมมูนในโกล เมอรูลัสได้ รายงานนี้กล่าวถึงผู้ป่วยโรคหนังแข็งที่มีภาวะไตวายเฉียบพลันจากภาวะหน่วยไตอักเสบรุนแรงอย่างรวดเร็ว จากแอนตินิวโทรฟิล ไซโตพลาสมิก แอนติบอดีและมีการสะสมของสารเชิงซ้อนทางอิมมูนร่วมด้วย รายงานนี้จะช่วยให้ ข้อมูลทางคลินิกที่มีคุณค่าในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมของสารเชิงซ้อนทางอิมมูนในเนื้อเยื่อไตและ การเกิดภาวะหน่วยไตอักเสบรุนแรงอย่างรวดเร็วจากแอนตินิวโทรฟิล ไซโตพลาสมิก แอนติบอดี
542
Views
1
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev การติดเชื้อ Ralstonia mannitolilytica ในผู้ป่วยลำไส้สั้นและได้รับสารอาหาร ทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง
Next การศึกษาลักษณะทางคลินิก การทำงานและสารภูมิต้านทานของเบตาเซลล์ตับอ่อน ในผู้ป่วยที่ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและมีกรดคีโตนคั่ง ในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา