อัมพฤกษ์ครึ่งล่างเฉียบพลันจากภาวะโปแทสเซียมในเลือดสูง

รายงานผู้ป่วยชายไทย อายุ 60 ปี มีโรคประจำตัวเป็นภาวะไตเสื่อมระยะที่ 3 ได้รับยาต้านอักเสบชนิดไม่ใช่ สเตียรอยด์ อีนาลาพริลและสไปโรโนแลคโตน มาด้วยขาสองข้างอ่อนแรง 10 ชั่วโมง ตรวจร่างกายพบกล้ามเนื้อขา สองข้างอ่อนแรงเท่ากันทั้งส่วนต้นและส่วนปลาย ระดับรีเฟล็กซ์ขาสองข้างลดลง ผลเลือดพบภาวะไตวายเฉียบพลันและ ระดับโปแทสเซียมในเลือด 9.5 mEq/L ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ หลังได้รับการรักษาด้วยยาลดระดับโปแทสเซียม และทำการฟอกไต เมื่อระดับโปแทสเซียมอยู่ในเกณฑ์ปกติพบว่าผู้ป่วยหายจากอาการอ่อนแรง
403
Views
3
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะกำเริบและมารักษาที่แผนกฉุกเฉินของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
Next Chronic Aortic Dissection in Elderly Patient

Related articles