มิกซีดีมาโคมา

มิกซีดีมาโคมาคือภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนชนิดรุนแรง เป็นสาเหตุของการตายที่สำคัญที่สุดในผู้ป่วยพร่องไทรอยด์ ฮอร์โมนแม้จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง การวินิจฉัยขึ้นอยู่กับอาการแสดงทางคลินิกเป็นสำคัญ ได้แก่ อาการแสดง ของภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน ระดับความรู้สึกตัวลดลง อุณหภูมิร่างกายต่ำ ระดับโซเดียมในเลือดต่ำ ขาดออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์คั่ง ซึ่งการรักษาด้วยไทรอยด์ฮอร์โมนอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญโดยไม่จำเป็นต้องรอผลการ ตรวจทางห้องปฏิบัติการของไทรอยด์ นอกจากนี้ การรักษาประคับประคองทั่วไป ได้แก่ การช่วยหายใจ การให้ความ อบอุ่นแก่ร่างกาย การให้สารน้ำ การให้ยาฆ่าเชื้อที่ครอบคลุมกว้าง การให้ยากระตุ้นการหดตัวของหลอดเลือดและ กลูโคคอร์ติคอยด์ ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นที่มีผลต่ออัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน อยู่เดิมที่มีปัญหาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน การติดตามอาการและอาการแสดงของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดรวมถึงการดูแล ให้ผู้ป่วยได้รับไทรอยด์ฮอร์โมนอย่างเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการป้องกันการเกิดมิกซีดีมาโคมา
1623
Views
6
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev การวินิจฉัยและการจัดแบ่งประเภทของโรคหนังแข็ง
Next ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะกำเริบและมารักษาที่แผนกฉุกเฉินของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

Related articles