แนวทางการวินิจฉัยและรักษาลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอดฉบับปรับปรุงใหม่

ลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดแดงปอด เป็นโรคที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ ผู้ป่วยอาจมาด้วยอาการเจ็บแปล๊บที่หน้าอก ขึ้นมาทันที เหนื่อย ไอเป็นเลือด หมดสติ และอาจรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตได้ การวินิจฉัยให้ถูกต้องอย่างทันท่วงที และ ให้การรักษาอย่างเหมาะสมจะสามารถเพิ่มอัตรารอดชีวิตในผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ โดยการรักษาหลักของผู้ป่วยที่มีความ เสี่ยงสูงคือการเปิดหลอดเลือดแดงปอดด้วยยาละลายลิ่มเลือดหรือใช้หัตถการสลายลิ่มเลือดทางสายสวนหรือการผ่าตัด เอาลิ่มเลือดออก ส่วนในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่ำการรักษาหลักยังคงเป็นการใช้ยากันเลือดแข็งตัว โดยบทความนี้จะกล่าว ถึงรายละเอียดของอาการ อาการแสดง ปัจจัยชักนำ สรีระวิทยาของโรค การวินิจฉัยและการรักษาโรคลิ่มเลือดอุดตัน ในหลอดเลือดแดงปอด
930
Views
5
Downloads
ดาว์นโหลดไฟล์
Prev
Next การวินิจฉัยและการจัดแบ่งประเภทของโรคหนังแข็ง